Stabsofficer J7 training - EU Training Mission - Mali

Om tjänsten

På förfrågan från Mali, genomför EU en utbildningsinsats för landets armé – European Union Training Mission Mali (EUTM Mali). Insatsen ingår i en långsiktig EU – strategi för hela regionen och syftet är att återställa lag och ordning och neutralisera terrorhot. Omkring 170 instruktörer från bland annat Frankrike, Storbritannien, Finland, Sverige och Litauen deltar.

Befattningsbeskrivning:

Som stabsofficer J7 innebär det att Du koordinerar och övervakar träningsprocessen på kort, mellan och långt perspektiv. Du stödjer MCdr i arbetet med att implementera olika träningskoncept samt arbetar med utvärdering av träningsinsatser och omhändertagande av Lessons Learned.

Behörighetskrav:

 • Krav på militär bakgrund: JA. Yrkes- eller reservofficer (YO/RO).
 • Nivå: OF-2/3 (kapten/major/örlogskapten).
 • Uppfylla försvarsmaktens medicinska- och fysiska krav för tjänstgöring vid internationell insats.
 • Lägst B-körkort.
 • Goda engelska kunskaper i tal och skrift.

Önskvärda meriter:

 • Tidigare internationell insatserfarenhet.
 • Kunskaper i franska

Övriga upplysningar:

Arbetet bedrivs normalt vid FHQ i Bamako, men tjänstgöringen kan bli aktuell inom andra delar i Mali.

Som sökande skall Du kunna uppvisa godkänt utdrag ur misstanke- och belastningsregister efter förfrågan. Utdraget beställs via internet på polisens hemsida.

 • Lön: Enligt avtal
 • Enhet: EUTM MALI
 • Utbildningsperiod: 2018-02-19--2018-03-09
 • Insatsperiod: 2018-03-12- -2018-09-20
 • Sista ansökningsdatum: 2017-11-26

Vem svarar på vad?

Frågor om insatsen besvaras av ATS enskilda desken Kjell Wängelin, 08-788 75 00.

Frågor om insatstid och utbildning besvaras av HKV AVD Pers Int., Hans Nilsson, 08-788 75 00.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 30 oktober 2017
 • Plats: Bamako, Mali
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-11-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan