Praktikant till Försvarsmaktens Högkvarter

Om tjänsten


Sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning söker en praktikant för VT 2018

Praktikperioden anpassas till universitetets program februari - juni VT-2018

Om sektionen:
Sektionen för internationella relationer vid ledningsstabens inriktningsavdelning (LEDS INRI IR) är en del av överbefälhavarens och generaldirektörens stab. Sektionen ansvarar för Försvarsmaktens relationer till andra nationer och internationella organisationer. Vid sektionen hanteras ärenden på militärstrategisk nivå i nära samverkan med övriga ledningar och staber inom Högkvarteret, med utländska försvarsattachéer i Sverige och våra svenska försvarsattachéer ute i världen, samt med Regeringskansliet och med andra myndigheter inom försvarsområdet.

Praktiken innebär:
Som praktikant vid LEDS INRI IR kommer du bland annat ingå som medlem i Försvarsmaktens koordineringsgrupp med ansvaret att planera och genomföra det nordiska försvarssamarbetet (Nordefco). Detta innebär du kommer att planera möten med de andra nordiska länderna, förbereda och sammanhålla underlag till Försvarsmaktens högsta ledning och delta vid resor och planering i de nordiska länderna.

Under hela praktiktjänsten kommer du ingå som en integrerad medarbetare vid sektionen och delta i annan verksamhet som bedrivs vid inriktningsavdelningen.

Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken.

För att bli antagen till praktiktjänsten måste studenten kunna uppvisa intyg om att studenten är antagen till en praktikkurs vid universitet eller högskola.

Då praktiktjänsten är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före tjänstens tillträde enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.

Lämplig bakgrund:
Vi söker dig som är i senare delen av din akademiska utbildning med intresse för internationella frågor samt av Försvarsmakten som myndighet. Du studerar statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller säkerhetspolitik; Globala studier; Internationella Relationer; krigsvetenskap; freds- och konfliktvetenskap eller annan relevant utbildning.

Vi söker dig med hög personlig integritet som klarar av att ha många bollar i luften. Du bör ha god struktur i ditt arbete, vara en god lagspelare samt kunna lösa uppgifter även under ett visst mått av tidspress. Då arbetet vid sektionen spänner vitt och brett förväntas du vara flexibel och prestigelös inför tilldelade uppgifter.

Ansökan skall bestå av:
• Personligt brev
• CV

Kontakt:
Eventuella frågor besvaras av Martin Henriksson Ekenstéen (martin.henriksson-ekensteen@mil.se) eller överstelöjtnant Håkan Sköld (hakan.r.skold@mil.se)

Sista ansökningsdag:
1 december 2017


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 01 november 2017
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-12-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan