Specialförbandsledningen söker personal i IT- och informationssäkerhetstjänst

Om tjänsten

Specialförbandsledningen (SFL) är en del av Högkvarteret. SFL är organiserad för att kunna leda specialförbandsinsatser, men även för att produktionsleda specialförbandsverksamhet och för att kunna utveckla förband, förmågor och materiel. Att arbeta inom Specialförbanden är dynamiskt, flexibelt och erbjuder både stora möjligheter och utmaningar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Du förväntas möjliggöra för SFL och övriga delar av Specialförbandssystemet att verka nationellt såväl som internationellt genom att på kort och lång sikt leda, planera, genomföra och utveckla verksamheten inom ansvarsområdet. Detta kräver nära samarbete med Specialförbandssystemets ingående enheter, andra delar av Försvarsmakten såsom HKV och MUST samt andra myndigheter.

Du ansvarar för säkerhetsplanering vilket omfattar bl.a. beställning av hotbilder, skapande av risk- och sårbarhetsanalyser samt att SFL följer lagar och förordningar inom ditt ansvarsområde. Tjänsten innebär ett funktionsansvar inom IT- och informationssäkerhetsområdet. Du förväntas följa utvecklingen inom området och vidta adekvata åtgärder inom ramen för ansvarsområdet.

Säkerhetsarbetet kommer att vara mycket dynamiskt och det kommer att ställas höga krav på kreativitet, gott ledarskap och god samarbetsförmåga.

Tjänsten ställer krav på såväl långsiktig planering som att hantera uppkomna ärenden och kan innebära att du ställs i beredskap.

Tjänsten kan komma att omfatta befattningen som IT-säkerhetschef vid SFL (beroende på individuella förutsättningar).

Kvalifikationer:

 • Erfarenhet, kunskap, insikt samt nätverk inom aktuellt område
 • Lätt att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska
 • Förmåga att självständigt och med integritet leda en funktion inom en stab
 • Officers-/specialistofficersexamen eller annan relevant akademisk motsvarighet

Meriterande kvalifikationer:

 • Kunskap och erfarenhet avseende ledning, planering och genomförande av IT- och informationssäkerhetstjänst inom Försvarsmakten (nationellt och internationellt)
 • Erfarenhet och kunskap från något av följande områden; sambands-, signalskydds-, telekrig- eller underrättelsetjänst, teknisk inhämtning av information eller teknik.
 • Auktoriserad IT-säkerhetschef inom Försvarsmakten eller motsvarande civil certifiering
 • Kunskap och erfarenhet avseende informationssäkerhet i internationella samarbeten
 • Erfarenhet av tjänstgöring inom Specialförbandssystemet
 • Erfarenhet av tjänstgöring inom underrättelse- och säkerhetstjänst och/eller ledningssystem
 • Arbete på operativ och/eller strategisk nivå

Personliga egenskaper:

 • Mycket hög säkerhets- och sekretessmedvetande
 • Driven med förmåga att anpassa eget arbete efter förändrade prioriteringar
 • Mycket god samarbetsförmåga och samtidigt trygg i att arbeta självständigt
 • Uthållig och robust med förmåga att hantera snabba förändringar
 • Noggrann, strukturerad, ansvarstagande med hög integritet

Tillträde:

För att erbjudas tjänsten vid SFL krävs att du blir godkänd i en urvalsprocess där vi bland annat bedömer din personliga profil och förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, då tjänsten är krävande och uppgifterna behöver hanteras med ett stort mått av flexibilitet. Tillträde snarast efter överenskommelse.

 • Arbetsort är Stockholm
 • Provtjänstgöring tillämpas
 • För tjänstgöring vid SFL bör du klara Försvarsmaktens fysiska baskrav för internationell tjänstgöring

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Frågor rörande tjänsten eller till facklig företrädare skickas till: sfl@mil.se ange "IT-Säk Off" i ärendemeningen.


Välkommen med din ansökan senast 2017-12-31. Ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där det framgår varför du är lämpad för befattningen.Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 november 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2017-12-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan