Vi söker en strategisk arkitekt SAP

Om tjänsten


LEDS CIO inrättades i Ledningsstaben under 2016 och utgör Försvarsmaktens strategiska ledning av informationshantering, it och cyberförsvar. Chef för LEDS CIO är FM CIO generalmajor Fredrik Robertsson. Avdelningen består av fyra sektioner, Strategi och Analys, Cyberförsvar, Ledning och Informationshantering samt en tillfällig sektion för realisering av Ledning för ett starkare försvar. Avdelningen består av c:a 30 medarbetare och sitter i huvudsak placerade på Lidingövägen i Stockholm.

CIO Ledning och Informationshantering har leder och styr utveckling, drift och förvaltning av it-system i Försvarsmakten. Det innebär bland annat att vi leder portföljarbetet, inriktar drift och förvaltning, leder informationsvärdering och ackreditering och fastställer arkitekturprinciper.

Av de it-system som implementerats i Försvarsmakten är SAP ett av de största. Det stödjer en omfattande andel verksamhetsprocesser och är viktigt oavsett konfliktnivå, vilket innebär att det påverkar eller påverkas av majoriteten av de ärenden som hanteras på avdelningen. Vi behöver därför förstärka vår arkitekturgrupp med en strategisk arkitekt SAP.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• leda den strategiska styrningen på området och inrikta utveckling, drift och förvaltning av SAP i Försvarsmakten
• bevaka verksamhetens utveckling och mål och utifrån den fastställa strategisk plan för SAP
• handlägga ackrediteringsärenden kopplade till SAP
• fastställa drift-, underhålls- och förvaltningsplaner SAP
• bevaka och för Försvarsmakten bidra i systemleverantörens utveckling av SAP
• delta i arkitekturgruppens arbete med strategiska arkitekturprinciper
• bevaka gränsytor mot andra system
• bidra med SAP perspektiv i fastställande av strategiska planer för andra system
• representera Försvarsmakten i olika nationella och internationella samarbetsforum rörande SAP

Kvalifikationer
• dokumenterade kunskaper om system PRIO som du fått genom att arbeta med SAP som arkitekt, förvaltare, utvecklare eller motsvarande.
• erfarenhet av SAP i stor koncern/organisation
• god kännedom om Försvarsmaktens verksamhet
• erfarenhet av säkerhetsfrågor kopplade till information och system
• god kännedom om andra IT-system som Försvarsmakten använder
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och kan anpassa ditt budskap efter mottagaren
• förmåga att se helheter och detaljernas plats i helheten
• kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska

Personliga egenskaper
Utöver detta vill vi att du har viljan att arbeta strategiskt i en stor organisation med de utmaningar det för med sig. Du behöver kunna arbeta i ett högt tempo och ha förmåga att snabbt skifta fokus då så behövs. Du behöver vara analytisk och ha förmåga att hitta de viktiga delarna i en komplex bild och kunna delge denna till intressenter. Du kommer att ingå i vår arkitekturgrupp men behöver kunna driva ditt arbete självständigt och kunna verka även i sammanhang då uppgifter, inriktningar och förutsättningar kan variera eller upplevas otydliga. Vi är en liten sektion med en omfattande verksamhet som kräver ett nära samarbete såväl inom sektionen som med de andra sektionerna på avdelningen och andra organisationsenheter i Försvarsmakten. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt
Detta är en civil befattning
Tillträde snarast enl. ök.
Detta är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm.

Kontakt
För ytterligare information, kontakta Mi Irveland, 070-6824657.

Fackliga representanter
OFR/O HKV, Arne Nilsson
OFR/S HKV, Pia Almström
SACO HKV, Camilla Robertsson
SEKO Försvar HKV, Hans Monthan
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.

Senaste datum för ansökan är 2018-01-05. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 15 november 2017
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-01-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan