Amfibieskyttesoldat, 204amfibieskyttekompaniet

Om tjänsten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Amfibieregementet ”AMF1” leder en manöverbataljon och två kompanier med heltids- och deltidsanställd personal samt två hemvärnsbataljoner med frivillig personal. Förbandet är ett markstridsförband som förflyttas främst med stridsbåtar. På förbandsbaserna och dess anslutande övningsfält runt om i skärgården övar, tränar och utbildas förbandet mot att verka där vatten möter land; en skärgård, ett floddelta, en hamn.

2.amfibiebataljonen är idag en av försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Vid bataljonen tjänstgör yrkesofficerare, reservofficerare samt krigsplacerade soldater. 2.amfibiebataljonen består av sex kompanier; ett ledningskompani, ett kustjägarkompani, tre amfibieskyttekompanier, ett underhållskompani. Bataljonen är ständigt beredd att genomföra både nationella- och internationella insatser, vilket förutsätter att vi kan verka i en mängd olika miljöer; öken, vinter, djungel, etc. Mellan uppdrag utbildas, tränar och övar bataljonen tillsammans med andra förband likväl nationellt som internationellt.

204.amfibieskyttekompaniet transporterar sig främst med stridsbåtar eller till fots, stridsuppgifter löses normalt till fots med understöd från granatkastare och robot. Även om skärgårdsterrängen är den huvudsakliga stridsmiljön behärskar kompaniet även att lösa uppgifter i många olika miljöer och terrängtyper. En av kompaniets främsta styrkor är flexibilitet, förbandet kan efter mycket kort tid lösa uppgift med annan enhets fartyg, båtar, fordon eller helikopter. Många av amfibieskyttekompaniets uppgifter är mycket krävande varför särskilda krav ställs på kompaniernas personal.

 


Sökbara tjänster

AMFIBIESKYTTE

Amfibieskyttesoldat (OR1-3)

LEDNING

Ledningssoldat (Signalist) (OR1-3)

Ledningstekniker (OR4-5)

Stridsledningsgruppchef (OR4-5)

UNDERSTÖD

Understödssoldat granatkastare/sjömålsrobot (OR1-3)

Vem är du?

Alla tjänster innebär att du i grunden är amfibiesoldat och att du löser grundläggande soldatuppgifter på ett föredömligt sätt. För dig som söker innebär det att du har god fysisk- och mental förmåga för att kunna tillgodogöra dig utbildningstecken amfibie. Vi har sett att en förutsättning för att klara av amfibieutbildning och amfibietjänstgöring är att du som söker till oss inte kommer med allvarliga skador eller sjukdomar.

Krav

Utöver kraven ställda för de sökbara tjänsterna kräver vi att du som har genomfört GMU även skall ha genomfört en befattningsutbildning för att kvalificeras som anställnigsbar. Vi ställer även höga krav på personlig lämplighet för den tjänsten du söker, varpå vi lägger stor vikt vid intervjun. 

Anställning

VARAKTIGHET/ANSTÄLLNING
Heltidstjänstgöring/kontinuerlig tjänstgöring.
Tidsbegränsad anställning med 6 års kontrakt, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som inte i dagsläget är anställd inom försvarsmakten.

TILLTRÄDE
Enligt överrenskommelse

PLACERING
Haninge garnison AMF1/2.amfibiebataljonen/204.amfibieskyttekompaniet.

LÖN
Enligt avtal. 
Grundlön 18’500 – 23’750, uppsägningstid 1-2 månader. 

Ansökan

DOKUMENT ATT BIFOGA DIN ANSÖKAN

·  Personligt brev
·  CV med referenser
·  Intyg på betyg och utbildningsbevis

Sista datum för ansökan

Sista ansökningsdatum är måndag v.32 (7:e augusti) svar på ansökan ges tidigast fredag v.732 (11 augusti).

Kontakt

Facklig kontakt, OF Amf
of-amf@mil.se

Personalenheten på 2.amfibiebataljonen kan nås via mejl
amf1-rekrytering@mil.se
 

Antagningsprocess

Intressanta kandidater kommer vi att kalla till tester som omfattar bl.a. intervjuer av befäl, samt fystester. Går du inte vidare i antagningsprocessen kommer du att få svar via mejl.

Testdag genomförs i samband med Amfibieregementets dag. Regementets dag genomförs lördag, tester genomförs söndag v.35 (3:e september). Möjlighet för övernattning på regementet finns.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 15 juni 2017
  • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-08-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan