Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum – FMUndSäkC

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, genomför utbildning och bedriver studier och försök inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst.

Befattningar

Militärtolk

Militärtolken bidrar med sina kunskaper om språk och kulturer för att underlätta kommunikation och samarbeten i internationella insatser.