Försvarsmusiken – FöMus

Försvarsmusiken, FöMus, ansvarar för parad-, ceremoni- och tjänstemusik för försvaret och statsledningen samt bevarar och utvecklar den militärmusikaliska traditionen. Försvarsmusiken ger konserter och gör framträdanden för allmänheten.

Befattningar