Bandvagnsförare Hemvärnet

Tillhör Hemvärnet inom arbetsområdet Markstrid.

Klockan är fyra på morgonen och snålblåsten biter när du kommer ut på kaserngården, men någon måste göra en säkerhetskontroll av bandvagnen inför dagen och det är din uppgift. Dagens order är att förflytta en pluton till en telemast som ska bevakas. Masten ligger i ett skogsområde och det blir en skumpig färd med bandvagnen när du kör fordonet över stock och sten. Efter några kilometer kommer ni fram till en flod. Bandvagnen är skapad för att kunna korsa vattendrag och sakta men säkert för du fordonet över floden och fram till ert mål.
Din uppgift som bandvagnsförare inom hemvärnet är att transportera personal och materiel. Du ska även kunna skydda dig själv och ditt fordon.

Din huvudsakliga uppgift som bandvagnsförare inom hemvärnet är att transportera personal och materiel. Du ska även kunna skydda dig själv och ditt fordon. Den vanligaste placeringen för bandvagnsförare är i en insatspluton.

Din speciella kompetens som bandvagnsförare är att genomföra transporter där vägarna tar slut men där förbandet måste fram. Det innebär att dina uppdrag kan ske i såväl stadsmiljö som i svårframkomlig skogsterräng och under olika typer av väder. Du utbildas i körning under både sommar- och vinterförhållanden. Det är en fördel om du har ett intresse för fordon, motorer och logistik.

En viktig del i ditt arbete är att vårda ditt fordon och du måste också veta vad du ska göra om det uppstår skador på bandvagnen. Det är du som ansvarar för att transporterna med fordonet sker på ett säkert sätt. Därför är det viktigt att du noggrann som person.

I din befattning ska du kunna delta i fordonsmarscher. Det innebär att du och andra förare kör era fordon i grupp efter en uppgjord plan, där vägval, alternativa vägar, tankning och reparationer är bestämda på förhand. Du ska även kunna i delta i eskortkörningar och du har då i uppgift att köra tillsammans med ett fordon som du skyddar.

Du bär samma stridsutrustning som övriga soldater i ditt förband och du utbildas och övas på ditt tjänstevapen, Ak 4B.

Som bandvagnsförare utbildas du genom Bilkåren och du får din fortbildning och övning i ett hemvärnsförband. Under övningarna slipas din förmåga som bandvagnsförare.

Liknande/Relaterade befattningar

Liknande/Relaterade befattningar

Olika befattningar samspelar med varandra.

Liknande befattningar har flera gemensamma nämnare med din valda befattning.

Relaterade befattningar är de du kommer att tjänstgöra tillsammans med.

 

Är det här du?

Fysiskt

Teoretiskt

Tekniskt

Stressigt

Du är noggrann, flexibel och kan snabbt växla tempo. Du har ett intresse för trafiksäkerhet och vill arbeta med logistikfrågor. Du är uthållig och klarar fysiska påfrestningar.

Ansökningsrelaterad information

Krav på grundutbildning: Nej

Krav på officersutbildning: Nej

Krav på specialist­officers­utbildning: Nej

Aktuellt om ansökan

Anmäl intresse

Kontakta yrkesinformatör

Här kan du tjänstgöra som Bandvagnsförare Hemvärnet