Det är mörkt, ljudet av motorerna är dovt och sjögången gör att båten kämpar sig upp och ner för vågorna. Du och din navigatör jobbar hårt för att hålla båten så stabil som möjligt bakom den stora färjan som ni närmar er bakifrån. Du vet att det kommer bli en utmaning att hålla båten still så att specialförbandsoperatörerna ska kunna ta sig ombord på färjan. Ni åker ut från det skyddande kölvattnet och känner direkt hur kampen med vågorna börjar igen. Nu är det dags, du tvingar in båten mot sidan av färjan och ger klartecken till operatörerna att påbörja bordningen.

Huvuduppgiften för en båtoperatör vid Sjötransportenheten (STE) består av att i en besättning om två till fyra personer navigera och framföra mindre båtar till exempel av typen RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat). Båten skall behärskas i hög fart i såväl dagsljus som mörker och under svåra väder- och sjöförhållanden.

Samtliga i besättningen innehar i grunden samma kompetens för att kunna byta arbetsuppgifter ombord.

Båtarna körs på olika sätt beroende på vilken typ av uppdrag man har. I första hand är uppgiften att transportera specialförbandspatruller för deras insatser. Befattningen kräver även att du har goda kunskaper om strid, både på land och till sjöss. Eftersom besättningen skall kunna jobba själva, långt från närmaste bas, är utbildning i sambands- och sjukvårdstjänst en naturlig del i utbildningen.

Du kommer att öva ofta och stor del av utbildningen sker på annan plats än  Karlskrona där enheten är placerad. 
Uppgifterna som båtoperatör gör att du måste ha egenskaper som: hög fysisk status, målmedvetenhet, beslutsamhet och uthållighet.

Båtoperatörer är särskilt utbildade för att kunna verka som en del av specialförbandssystemet.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare
  • Fullt frisk och inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller periodisk medicinering
  • Fullgod syn utan korrektion (glasögon eller kontaktlinser), minst 0.8 på enskilt öga och 1.0 bilateralt. Korrektiv operation är godkänt.
  • Fullt färgseende
  • Normal hörsel
  • Genomfört värnplikt alternativt genomfört militär grundutbildning och tjänstgjort minst 12 månader i Försvarsmakten
  • Körkort B

Liknande befattningar

Specialförbandsoperatör

Specialförbandsoperatörens uppgift är att när som helst över hela världen leverera unika och väldigt eftertraktade förmågor.