• Flygledare i flygtornFoto: Hans Trulsson/LFV

Flygledare

Tillhör Flygvapnet inom arbetsområdet Luftstrid - Luft.

Från flygledartornet ser du att en Jas 39 Gripen är på väg in för landning – och samtidigt går ett larm – räddningshelikoptern behöver starta på ett uppdrag. Ljusen från snöröjningsfordonen blinkar på fältet och påminner om att banan behöver sopas och plogas innan bromsverkan blir för dålig. I ditt headset hör du radiotrafiken på engelska, ur en högtalare kommer bilarnas anrop med begäran att få påbörja snöröjning, och på radarskärmen framför dig ser du det aktuella trafikläget i luften.
Flygledarens huvuduppgift är att leda flygplan och fordon på flygplatsen och i luftrummet runt denna. Som reservofficer och flygledare blir man anställd hos Luftfartsverket och placerad på någon av de militära flygplatser som Försvarsmakten driver.

Din uppgift som flygledare och reservofficer är att leda flygplan och fordon både på själva flygplatsen och i luftrummet runt den så att detta sker på ett flygsäkert sätt. Till vardags är du civil, anställd av Luftfartsverket och placerad på någon av de militära flygplatserna. Dessa är Luleå, Vidsel, Uppsala, Linköping/Malmen, Norrköping/Östgöta kontrollcentral, Karlsborg, Såtenäs samt Ronneby. Du kan även bli placerad i Visby där Försvarsmakten har regelbunden verksamhet.

Som reservofficer kommer du att vara placerad i en flygbasenhet och vara inkallad under längre eller kortare perioder. Exempel på tjänstgöring kan vara vid övningar i Sverige, vid internationella övningar eller under insatser.

Att vara flygledare och reservofficer innebär att ha ett varierande och mycket ansvarsfullt arbete. Du ansvarar för flygsäkerheten i luften och på marken. Modern teknik hjälper dig med den information du behöver för att fatta korrekta beslut.

Tornet är en av dina arbetsplatser. Här är möjligheten att se det som rör sig på eller i närheten av flygfältet viktig – men även radarn är ett viktigt hjälpmedel. Du kommer att använda utrustning som bland annat hjälper dig att hantera radio- och telefonkommunikation, landningshjälpmedel, system för flygsäkerhetsmeddelanden av olika slag, väder och vind och flygplatsbelysning.

Inflygningskontrollen är en annan arbetsplats där radarn är ditt huvudsakliga hjälpmedel för att kunna kontrollera flygtrafiken i ett större område runt flygplatsen.

Oavsett om uppgiften är hemma på flygplatsen eller vid en övning nationellt eller internationellt är hjälpmedlen och arbetsuppgifterna likartade, även om de i det senare fallet löses i exempelvis ett mobilt flygledartorn. Ni är oftast ett team som löser uppgifterna tillsammans, två flygledare i tornet och två-tre på kontrollcentralen.

För att bli reservofficer och flygledare behöver du utbilda dig både i Försvarsmakten och i Luftfartsverket (LFV). Utbildningen är totalt tio terminer, där de första två terminerna består av en militär grundutbildning. Termin tre består av specialistofficersutbildning och håll i Halmstad. Terminerna fyra till sex är grundläggande flygledarutbildning, som genomförs av Entry Point North på Sturup.

Vid termin sju anställs du vid Luftfartsverket och genomför ett antal kurser i Luftfartsverkets regi på skolan i Halmstad under cirka en och en halv termin. När denna utbildning avslutas påbörjar du en lokalutbildning på den militära flygplats du fått din placering. Efter att den lokala utbildningen är genomförd är du behörig att arbeta som flygledare på det ställe du placerats på.

Efter att du arbetat som flygledare i runt ett halvår påbörjas din befattningsutbildning vid Luftstridsskolan i Halmstad med särskild inriktning på flygtrafiktjänst för militär luftfart- Befattningsutbildningen genomförs under totalt sex veckor. Efter denna utbildning kan du krigsplaceras och genomföra lokal utbildning i den krigsplacering som är aktuell för dig.

Ansökan till denna utbildningslinje innebär att du ansöker till såväl utbildningen för att bli reservofficer som till utbildningen för att bli flygledare inom Luftfartsverket.

Liknande/Relaterade befattningar

Liknande/Relaterade befattningar

Olika befattningar samspelar med varandra.

Liknande befattningar har flera gemensamma nämnare med din valda befattning.

Relaterade befattningar är de du kommer att tjänstgöra tillsammans med.

 

Är det här du?

Fysiskt

Teoretiskt

Tekniskt

Stressigt

Som reservofficer och flygledare hanterar du mycket information samtidigt och är ofta under stark tidspress, och därför är det viktig att du stresstålig, noggrann och ansvarsfull.

Ansökningsrelaterad information

Krav på grundutbildning: Ja

Krav på officersutbildning: Nej

Krav på specialist­officers­utbildning: Ja

Aktuellt om ansökan

Kontakta yrkesinformatör

Denna befattning kräver

Grundutbildning med vidare inriktning Luftstrid - Luft

Krav för grundutbildning

Specialistofficersutbildning

Utbildningslinje: Flygledare

Särskilda antagningskrav

Sökande till denna befattning kommer att genomföra en kompletterande prövning.

Läs mer om kompletterande prövning för flygledare

Behörighet till utbildningen

Betygskrav

Lägsta krav enligt Luftfartsverket:

  • Engelska B, VG
  • Matematik C, VG eller Matematik C+D, G
  • Svenska B, VG
  • Samhällskunskap A, G

Lägsta krav enligt Luftfartsverket (GY11):

  • Engelska 6, lägst C
  • Matematik 3b eller 3c, lägst C eller Matematik kurs 3+4, lägst D+D
  • Svenska 3, lägst C
  • Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, lägst E

Allmänna krav

Läs mer om allmänna krav.

Här kan du tjänstgöra som Flygledare

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll