Övningen på Nellis Air Force base i USA pågår för fullt. Du och en kamrat ska byta hjälpkraftaggregatet på en JAS 39 inför dagens femte pass. Enheten sitter svårtillgängligt i ett trångt utrymme baktill på vänster sida av planet, och när ni monterar in det nya aggregatet följer du hela tiden protokollet för att vara säker på att inte missa något: fästen, bränsleanslutningar, luftrör, värmeskydd. Innan provstart fyller ni på olja och går igenom allt en extra gång för att vara säkra på att ni inte missat något moment.

Din huvuduppgift som specialistofficer inom flygteknik är att se till att de insatta flygförbanden har tillgång till flygplan och obemannade luftfarkoster, så kallade UAV:er.

Du kommer att arbeta som flygtekniker vid ett flygunderhållskompani och ditt arbete kan delas in i tre huvudsakliga områden: klargöringstjänst, avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll.

Klargöringstjänst är de åtgärder som görs på flygplanet före och efter flygpasset, som till exempel att påfyllning av bränsle och olja, kontroll av flygplanets yttre samt beväpning av flygplanet beroende på typ av uppdrag.

Avhjälpande underhåll innebär att du åtgärdar eventuella fel som uppstått. Men innan problemet åtgärdas måste du också identifiera exakt vad som felet är och vad det beror på.

Förebyggande underhåll innebär att du till exempel byter ut en del innan den går sönder eller har slitits ut. Hur ofta en del byts styrs bland annat av hur mycket flygplanet flyger. Vissa apparater byts ut när de har suttit monterade i flygplanet ett visst antal flygtimmar, skickas till verkstad för tillsyn och monteras därefter in igen.

Som nyanställd verkar du framför allt i hangarmiljö på flottilj, eller på en öppen flygplats eller landningsbana i eller utanför Sveriges gränser. Utomlands arbetar du alltid som en del av en flygplats i samverkan med andra nationer. Även om arbetet med det flygtekniska underhållet i huvudsak sker i grupp har du alltid ett eget ansvar vid maskinen.

Som specialistofficer och tekniker ansvarar du för två personer till. Du ansvarar också för utbildning av kollegor och soldater, samtidigt som du har materielunderhållsansvar.

Att vid alla jobb, stora som små, alltid följa en viss rutin från start till avsignering är en mycket viktig del av flygsäkerheten och därmed en avgörande del av ditt yrke som flygtekniker. Som person måste du därför vara mycket noggrann. Du har ett betydande ansvar och måste förutom kunnande och intresse ha en hög grad av flygsäkerhetsmedvetande.

Huvuduppgiften för specialistofficeren inom flygteknik är att se till att de insatta flygförbanden har tillgång till flygplan och obemannade luftfarkoster.

Behörighetskrav

Liknande befattningar

Helikoptertekniker

Helikoptertekniker vid ett flygunderhållskompani finns främst inom två huvudsakliga områden: Klargöringstjänst och underhåll på helikoptrarna. Huvuduppgiften för dig som helikoptertekniker är att se till att helikopterförbanden har fungerande helikoptrar och basmateriel.