Du sitter som patrullmedlem på Stockholm slott och sitter för tillfället radiopost när ni plötsligt hör: ”Patrull ut!”. Bevakningsposten utanför slottet har observerat en grupp människor med flaggor som verkar förbereda någon slags politisk manifestation i närheten av slottsbyggnaden. Du och dina kamrater kontrollerar snabbt er utrustning: pistoler, handfängsel och batonger, och rycker på bara några sekunder ut för att tala med folksamlingen, ta reda på deras avsikter och övervaka situationen.

Som högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. Under en högvakt bevakar du och din pluton ett av slotten. 

Ni ansvarar dels för att vara Försvarsmaktens ansikte utåt genom diverse ceremoniella uppdrag, men även för den skarpa bevakningen av skyddsobjektet.

Livbataljonen har också huvudansvaret i Försvarsmakten när det gäller statsbesök, det vill säga när utländska statsöverhuvuden kommer på besök till Sverige. Då deltar du bland annat i beriden eskort av kungafamiljen och det besökande statsöverhuvudet. 

Utöver det genomförs också ett flertal högtidliga, och uppskattade, uppdrag som till exempel audienser och honnörsvakter.

Livbataljonen är en del av Livgardet och på många sätt bärare av både infanteriets och kavalleriets traditioner på regementet. Exempelvis kommer du att bära paraduniformer som härstammar långt tillbaka i historien, och som har ett stort symboliskt värde.

Strid i bebyggelse

Din krigsuppgift är att verka i huvudstaden för att i första hand skydda försvarsmaktsledningen och regeringen. Därför ligger ett stort fokus i utbildningen på strid i bebyggelse. Den här typen av strid är mycket komplex och ställer mycket höga krav på såväl fysisk uthållighet som god anpassningsförmåga och god rumsuppfattning. 

Du kommer att få lära dig att på olika sätt förflytta dig i staden, exempelvis genom klättring, fira sig ner med rep från hustak, passage av vattendrag och förflyttning i stadens tunnelsystem.

Olika befattningar

Som för alla andra inom Försvarsmakten är du först och främst soldat, och på Livbataljonen finns en rad olika soldatbefattningar att bemanna. Du kan rikta in dig på någon av de här befattningarna:

Gruppchef: Du ansvarar för cirka åtta personer i din grupp och är kontaktytan mellan officeren och soldaten. Du leder din grupp såväl i strid som under ceremoniella uppdrag.

Ställföreträdande gruppchef: Du stöttar gruppchefen i hans eller hennes roll, ansvarar för gruppens materiell samt är beredd att ta över för gruppchefen om denna skulle falla bort.

Kulspruteskytt: Du bemannar tillsammans med en stridsparskamrat en kulspruta, vilken är gruppens kraftfullaste finkalibriga vapen och ett av gruppens understödsvapen.

Granatgevärsskytt: Du bemannar tillsammans med en stridsparskamrat ett granatgevär – gruppens tunga pansarvärnsvapen och ett av gruppens understödsvapen.

Skarpskytt: Du bemannar gruppens prickskyttegevär och är beredd att med hög precision nedkämpa utvalda mål.

Fordonsförare: Du är gruppens förare och ansvarar även för gruppens fordon. Som fordonsförare agerar du även avsuttet som skyttesoldat.

Stridssjukvårdare: Du är extra utbildad i akutmedicin och ansvarar för de första åtgärderna vid eventuella skador på gruppen.

Granattillsatsskytt: Du är en skyttesoldat med tillförd 40 millimeters granattillsatts.

Signalist: Du är extrautbildad på gruppens sambandsmateriel och sköter radiokommunikationen med andra gruppen och plutonchefen.

En högvaktssoldat genomför statsceremoniella uppdrag och strider mot fienden inne i centrala Stockholm. Livbataljonen har också i uppdrag att skydda Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag.

Liknande befattningar

Skyttesoldat hemvärnet

Som skyttesoldat i nationella skyddsstyrkorna är dina huvuduppgifter strid, spaning och bevakning.

Skyttesoldat lätt bataljon

Skyttesoldaten ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar. Gruppen kan också patrullera i ett område.

LIVBATALJON

Livbataljon har en central roll vid högtidliga ceremonier såsom riksdagens öppnande, kungens födelsedag och vid viktiga statsbesök, till exempel när utländska statschefer besöker Sverige.