En halv kilometer österut forsar en hög vårflod nere i ravinen. Med kikaren mot ögonen kan du se att motståndarnas brobygge nästan är färdigt. Ni har fått klartecken att spränga det följande natt. Nu måste du lägga fram din plan för gruppen och dela ut arbetsuppgifter. Du har märkt att tre dagars spaning från en skyddad men lerig gräsplätt har gjort dem rastlösa. Så tyst du kan ruskar du liv i de halvsovande soldaterna. De förstår genast och börjar målmedvetet göra sig redo.

Under din erfarna ledning löser ni uppgifter självständigt och ofta utan stöd från andra förband. Ibland helt och hållet till fots, utan fordon och under lång tid. Ni verkar där andra har svårt att operera, till exempel i svårtillgängliga, väderutsatta eller känsliga områden där motståndaren befinner sig.

Som specialistofficer och jägargruppbefäl är det din uppgift att leda gruppen så att rutinerna upprätthålls och uppgiften löses på ett bra sätt. Du ansvarar för att utrustningen ligger på plats och att rapporterna skickas i tid, natt som dag. Om ni blir upptäckta ska du se till att ni snabbt tar upp striden, packar allt och drar er ur.

Var och en i gruppen har sin speciella uppgift, och det är upp till dig att använda dem på bästa sätt. Jägargruppen skall till viss del vara självförsörjande eftersom ni ofta tar er fram långa sträckor med tung packning.

Du och din grupp har stor eldkraft eftersom alla är utbildade på flera olika vapensystem. Ni ska kunna strida offensivt, spana, spränga konstruktioner och minera områden. Till exempel kan ni spana mot en ledningsplats och kartlägga motståndaren för att i ett senare skede bekämpa en telemast eller nyckelpersonal.

Ett mål är att du ska klara av dina uppgifter i varierande miljöer, som sträng kyla och mörker eller under fysiskt svåra förhållanden. Därför är träningen ibland tung både fysiskt och mentalt. Även ovisshet är en del av utbildningen. Stor vikt läggs vid hur du fungerar i subarktiskt klimat, där det på vintern kan vara under 40 minusgrader.

Du leder en jägargrupp med sex personer som utför en mängd krävande uppgifter – som spaning, strid och sprängning – självständigt, under svåra förhållanden och på svårtillgängliga platser.

Liknande befattningar

Skytte/spaningsgruppschef

Som skytte- eller spaningsgruppchef leder du en grupp stridande respektive spanande soldater som självständigt löser uppdrag i fältet.