Det är svalt och tyst i den underjordiska anläggningen som är din något annorlunda arbetsplats. Anläggningen är väl rustad för ett eventuellt anfall och självförsörjande med el, luft, värme och vatten. Plötsligt upptäcker du, samtidigt som ett av dina system, att ett flygplan med okänt ursprung närmar sig svenskt territorium med hög fart. Samtidigt som du skickar en första information till luftbevakningsledaren och jaktledaren arbetar du i flera system för att identifiera flygplanet.

I arbetet som luftbevakningsoperatör är det din uppgift att tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget leverera en korrekt och identifierad bild av luftläget. Er information utgör beslutsunderlag för bland annat luftbevakningsledaren och jaktledaren när de fattar beslut om insats för att skydda och försvara Sveriges gränser och hävda Sveriges territoriella integritet.

För att kunna leverera ett identifierat luftläge krävs det att du som operatör har järnkoll på vad som rör sig i ditt ansvarsområde. Det är din uppgift att identifiera flygplanet för att säkerställa om flygplanet får flyga i svenskt luftrum. Vissa flygplan är lättare att identifiera, andra kräver ett detektivarbete.

Förutom radarstationer runt om i Sverige och det svenskutvecklade och toppmoderna stridsledningssystemet C2StriC har du även andra verktyg till din hjälp, till exempel den civila flygkontrollen, Kustbevakningen eller den militära sjöbevakningen. Ibland krävs dessutom att du tänker utanför ramarna och använder öppna källor på internet för att kunna lösa uppgiften.

Eftersom du använder dig av flera olika informationssystem samtidigt så blir du tidvis utsatt för en mycket stor mängd information. Därför måste du som person vara alert, klartänkt samt ha förmågan att prioritera rätt för att snabbt kunna fatta ett riktigt beslut.

En del av ditt arbete som specialistofficer och luftbevakningsoperatör handlar om underrättelseinhämtning, om hur andra länders flygvapen övar i Sveriges närområde.

Svenska JAS 39 Gripen står alltid startklara för att kunna användas för visuell identifiering, avvisning eller eskort av okända eller intressanta flygplan som olovligen eller lovligen befinner sig i eller i närheten av svenskt luftrum. Ditt arbete utgör beslutsunderlaget för högre befattningshavare som avgör om JAS 39 Gripen skall sättas in.

Luftbevakningsoperatörens uppgift är att upptäcka och identifiera flygplan som är på väg att kränka svenskt luftrum så att JAS 39 Gripen kan sättas in i tid för att hävda svensk integritet.

Liknande befattningar

Flygledare

Flygledarens huvuduppgift är att leda flygplan och fordon på flygplatsen och i luftrummet runt denna. Som reservofficer och flygledare blir man anställd hos Luftfartsverket och placerad på någon av de militära flygplatser som Försvarsmakten driver.

Flygstridsledare

En flygstridsledare är en specialistofficer som leder stridsflyg under nationella och internationella övningar och ansvarar för flygsäkerheten i luften.