Du bemannar en sambandledningscentral tillsammans med dina kollegor när du plötsligt nås av en alarmrapport. Ett svenskt örlogsfartyg rapporterar om kontakt med ett misstänkt undervattensföremål. Nu måste informationen spridas snabbt och säkert till rätt mottagare.

Som sambandsoperatör arbetar du på flera ställen och har olika uppgifter inom sambandsområdet. Tjänsten innebär att du bland annat förmedlar information mellan chefer och fartyg eller andra delar av Försvarsmakten. För att lösa denna uppgift på ett effektvt sätt har du hjälp av avancerad kommunikationsutrustning, exempelvis krypterad radio- och datatrafik.

Du kommer också att jobba med planering av radionät och frekvens- och antennval för att radiokommunikationen ska bli så optimal som möjligt. Som sambandsoperatör sitter du i en sambandledningscentral och tillhör Marinens Radio.  

Du ingår i ett vaktlag som leds av en officer och du arbetar i skift på en eller flera platser, dag som natt under årets alla dagar. Arbetspassen kan stundtals vara långa och belastningen varierar och kan gå från låg till hög på mycket kort tid. Verksamheten som du är en del av bedrivs huvudsakligen i berganläggningar med begränsad tillgång till dagsljus. 

Utöver ordinarie arbetsuppgifter i insatsverksamhet kommer du även att delta under övningar med resten av Försvarsmakten.

Som sambandsoperatör förmedlar du information mellan chefer och fartyg eller andra delar av Försvarsmakten med hjälp av avancerad kommunikationsutrustning.

Behörighetskrav