Så fort signalisten har fått koordinaterna är ni iväg. Du har i två dagar väntat på att ge eldunderstöd i en framryckning mot rebellkontrollerad mark. Ni fick just veta att insatsen skjuts upp. Istället har gruppen fått ett nytt uppdrag. Terrängbilen river upp vägdamm och ni väljer en omväg genom det snåriga landskapet. De som kan sover under färden. Du är gruppens prickskytt och passar på att rengöra ditt gevär.

Som skyttesoldat är du en av runt sex soldater i en lätt mekaniserad grupp. Er huvuduppgift är att med ert stridsfordon eller till fots, och med stöd av stridsvagnar, granatkastareld och artillerield, strida mot en fiende på marken.

Fordonet ni färdas i, pansarterrängbil, är ett splitterskyddat fordon med viss vapenbestyckning. Ofta används bilen för transport vartefter gruppen kan lämna fordonet och ta sig fram till fots eller på skidor.

Du får lära dig hantera bland annat automatkarbiner, kulsprutor och pansarbrytande vapen. Oftast strider ni tillsammans med andra likadana grupper.

Det vardagliga arbetet varierar beroende på om du är hemma i Sverige eller vid insats utomlands. Vanligast är att du befinner dig på någon ort i Sverige och tränar inför insats eller löser en nationell uppgift.

Du övas bland annat i grundläggande stridstekniker, vapenhantering och inte minst i hur man bemöter människor. Om insatsen äger rum utomlands får du lära dig om landets kultur, språk och seder. Din utbildning varvas med fysiskträning och teoretiska och praktiska utbildningar.

Träning på enstaka uppgifter vävs ihop med helheten när du deltar i övningar upp till bataljonsstorlek.

Övningarna bidrar till bra gruppkänsla och även din personlig utveckling. Det är viktigt att du blir en stark individ som vill och kan skapa en lagkänsla. Först då kan gruppen, och plutonen, samarbeta effektivt även under pressade situationer.

Den speciella arbetsmiljön, där du och dina kamrater övar, tränar och ibland bor tillsammans, kan vara en utmaning. Därför är det viktigt att du är en ansvarsfull person som gillar att arbeta med andra människor. Jobbet är ibland fysiskt krävande, så en god fysisk grundplattform är en förutsättning.

Lätt mekaniserad skyttesoldat ingår i en skyttegrupp med sex personer vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar. Gruppen kan också patrullera i ett område.

Liknande befattningar

Skyttesoldat lätt bataljon

Skyttesoldaten ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar. Gruppen kan också patrullera i ett område.

Skyttesoldat stridsfordon

En skyttesoldat i ett stridsfordon ingår i en skyttegrupp vars uppgift är att strida genom anfall eller försvar.

Spaningssoldat lätt mekaniserad bataljon

Spaningssoldaten utför fast spaning, spanar mot ett område från en observationsplats, eller rörlig spaning, söker igenom ett avgränsat område efter exempelvis mineringar, fientliga grupper eller lämpliga vägar.