Du befinner dig framför ett skrivbord djupt nere i berget och det var flera dagar sedan du senast såg dagsljus. Strax innan ditt skift skall avslutas hör du märkliga ljudvågor väster om Gotland och du börjar genast analysera informationen.

Din huvuduppgift som spaningsoperatör är att med hjälp av undervattenssensorer bevaka och undersöka stora vattenvolymer. Du lyssnar efter olika undervattensljud som du sedan bedömer och skickar vidare i systemet. Viss information skickar du vidare till sjöövervakningsoperatörerna om du har identiderat något som de inte kan se i sina system.

När du arbetar i undervattenspaningscentralen sitter du framför en spaningsskärm där du både lyssnar och letar på skärmen efter information. Arbetsmängden styrs av hur många fartyg eller effekter som dyker upp på ditt område och därför kan jobbet vara lågintensivt under en längre period.

Som spaningsoperatör ingår du i ett vaktlag på minst tre personer där en är vakthavande spaningsoperatör. Du arbetar i skift, dag som natt under årets alla dagar. Då centralen är placerad i Musköberget är möjligheten till att se dagsljus begränsad och du spenderar större delen av passet framför ett skrivbord med skärmar.

När du skaffat dig erfarenhet inom tjänsten kan du komma att få mer ansvar och öka din kompetens inom området. Det finns olika vägar att ta senare i din militära karriär. Du kan exempelvis vidareutbilda dig som sonarofficer på specialistofficersutbildningen. 

Som spaningsoperatör bevakar och undersöker du stora vattenvolymer med hjälp av undervattensensorer. Du lyssnar efter olika undervattensljud som du bedömer och skickar vidare i systemet.

Behörighetskrav

Liknande befattningar

Sonaroperatör

Sonaroperatörens huvuduppgift är sonaren, och framför allt tolkningen av de signaler som går att utläsa från den.

Sonaroperatör ubåt

Som sjöman och operatör på ubåt arbetar du antingen med sonaren, ubåtens ögon och öron, eller vid styrpanelen för att kunna styra ubåten.