förberedelser inför kompletterande prövning

Testerna vid Försvarsmaktens HR Centrum kommer att vara krävande och det är bra om du är så väl förberedd som möjligt för att kunna göra dig själv rättvisa. Följande tips kan vara en hjälp i detta.

  • Ta i god tid reda på var Försvarsmaktens HR Centrum ligger och hur du tar dig dit.

    Läs mer om HR Centrum

  • Försök sova ordentligt dagarna innan testerna.
  • Om du blir sjuk ring och avboka testerna hellre än att kom med nedsatt förmåga. Vanligtvis är det inga problem att komma en annan dag.
  • Om du har känsligt blodsocker tag med något att äta.
  • En del av testerna görs med en joystick. Om du är obekant med det kan du träna på styrprinciperna för ett flygplan i en flygsimulator. Till exempel den som finns inbyggd i Google Earth. Detta är att du ska få en rättvis jämförelse mot testdatabasen. Den består till del av testresultat från individer som innan test behärskat styrprinciperna. Tanken är att alla som testar ska ha en ungefärligt lika förutsättning. Cirka en timme är lämplig träningstid för att förstå styrprinciperna.