Du befinner dig i luften på väg till ett område utomlands som drabbats av en svår naturkatastrof. Det är en lång flygning och er uppgift när ni kommer fram är att landsätta personal och materiel med hjälp av fallskärm.

Ditt arbete i luften är krävande. Grunden för att utveckla dina färdigheter är övning och åter övning. Därför flyger du dagligen, och deltar i övningar både i Sverige och internationellt. Tiden på marken ägnas åt planering och utvärdering av flyguppdrag, varvat med idrottspass på arbetstid för att du ska hålla dig i god fysisk form.

Att få förtroende att själv flyga och ansvara för ett flygplan inger en stark känsla av tillfredsställelse. Du blir aldrig fullärd i ditt yrke utan utvecklar hela tiden dina förmågor, både i luften och på marken, såväl nationellt som internationellt.

Den internationella arenan är en naturlig del av transportflygpilotens arbetsfält, och du kommer att ha en viktig uppgift i att bistå människor som befinner sig i krigs-, kris-, eller nödsituationer.

Under de första åren är du styrman med ett nära samarbete med befälhavaren, kaptenen, innan du själv har möjlighet att bli kapten. Du ingår som en del i det team som utgör transportflygbesättningen.

Teamets uppgifter är att transportera materiel och personal, samt luftlandsättning och taktiskt transport. Taktisk transport är ett mycket avancerat start- och landningssätt som används för att undgå luftvärnseld.

I oroshärdar utomlands med mindre möjligheter till planeringsstöd av flyguppdragen ställs din improvisationsförmåga på prov. Utmaningarna är spännande och bidrar till din personliga utveckling. Ett stabilt psyke och god fysik är av yttersta vikt.

Efter ett antal år i yrket kommer du att ha möjlighet arbeta som flyginstruktör. Om du anses lämpad har du även möjlighet att ytterligare kompetensutveckla dig mot en befattning inom divisionsledningen där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten. Du jobbar då med långsiktig planering och framförhållning – samtidigt som du fortfarande flyger hela tiden.

För att bli transportflygpilot väljer du officersprogrammets aviatiska profil. Termin ett till tre går du på Försvarshögskolan/Militärhögskolan Karlberg i Stockholm och läser de teoretiska grunderna för att bli officer. Termin fyra och fem är grundläggande flygutbildning vid Flygskolan på Malmen i Linköping. Den sista terminen genomför du vid Militärhögskolan Karlberg.

Därefter följer ett halvår grundläggande taktisk utbildning i Linköping för att sedan fortsätta med drygt ett års utbildning på trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. När du har tagit dina civila flygcertifikat fortsätter utbildningen med typinskolning för det flygsystemet som du ska arbeta i.

Som transportflygpilot har du möjlighet att kompetensutvecklas mot ledande befattningar. Transportflygpilotens uppgift är att transportera materiel och personal. Ytterligare uppgifter är luftlandsättning och taktisk transport.

Behörighetskrav

  • Grundkrav
  • Svenska 2 (B)
  • Matematik 2 (B)
  • Samhällskunskap 1 (A)
  • Maxlängd: 190 cm. Minimilängd: 161 cm.

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Helikopterpilot officer

Som officer kan du, efter flera års flygtjänst, inrikta dig mot att axla uppgifter i en flygledande befattning.

Helikopterpilot specialistofficer

Som specialistofficer är huvuduppgiften flygtjänst och skarpa flyguppdrag. Efter flera års flygtjänst kan du bli flyglärare eller testpilot.

Stridspilot

Stridspilotens uppgifter är att göra insatser mot andra flygplan, attackuppdrag mot mål på marken samt spaning med hjälp av olika sensorer.