Underrättelseoperatörens uppgift är att när som helst över hela världen leverera unika och väldigt eftertraktade förmågor. Som underrättelseoperatör är arbetsuppgifterna i första hand inriktade mot kvalificerad underrättelseinhämtning, men även strid samt militär rådgivning och utbildning ingår i uppgifterna.

Att vara underrättelseoperatör är ett krävande yrke som ställer höga krav, både på fysik och psyke. Kraven har sin grund i komplexa och krävande arbetsuppgifter, som du förväntas kunna utföra under hög grad av mental och fysisk belastning. Underrättelseoperatör är en befattning för kvinnor som vill bli placerade i operativ tjänst på Särskilda operationsgruppen

I denna befattning blir du en del av specialförbandens underrättelseinhämtning, vars uppgift är att oupptäckt bedriva verksamhet under lång tid i områden som kontrolleras av motståndaren.

Specialförbanden kan verka i riskmiljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras för reguljära förband. De kan även uppträda i otillgängliga områden där hotbilden är särskilt hög på grund av klimatet eller av medicinska orsaker. Dessa förhållanden leder till stor fysisk och psykisk exponering av personalen, som därför är särskilt uttagna, tränade, utrustade och förberedda på hög risktagning och höga krav på precision i genomförandet.

Målen för specialförbandens underrättelseinhämtning kan till exempel vara verksamheter, personer eller annat som är av väsentlig betydelse och man utnyttjar andra metoder och har andra resurser än de reguljära spaningsförbanden för att lösa uppgiften.

Egenskaper vi värderar högt är flexibilitet, gott omdöme, social förmåga och förmåga till tempoväxling. Att vara underrättelseoperatör innebär att du kommer att jobba och öva över hela världen. Du kommer att verka som den yttersta spjutspetsen inom Specialförbanden och förväntas kunna lösa alla typer av uppgifter, enkla som komplexa. Du kommer att ha ett nära samarbete med specialförbandsoperatören.

Befattningen underrättelsesoperatör är öppen för kvinnlig personal från hela Försvarsmakten. Du som söker som underrättelseoperatör kan vara officer med taktisk/operativ inriktning, specialistofficer, reservofficer, tidigare värnpliktig, GSS/K eller ha genomfört GMU och har minst sex månaders anställning i Försvarsmakten.

Utbildningen påbörjas i augusti varje år och är tolv månader lång. Kursen består av tre delar, grundläggande strid, befattningsutbildning och utbildning i speciella förmågor.

Efter godkänd uttagning och utbildning placeras du som underrättelseoperatör vid Särskilda operationsgruppen.

Som underrättelseoperatör verkar du inom Försvarsmakten specialförband. Till uppgifterna hör kvalificerad underrättelseinhämtning, strid samt militär rådgivning.

Behörighetskrav

  • Svensk medborgare
  • B-körkort
  • Värnplikt med godkända vitsord eller GMU + 6 månaders anställning

Kompletterande prövning

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

Läs mer

Liknande befattningar

Specialförbandsoperatör

Specialförbandsoperatörens uppgift är att när som helst över hela världen leverera unika och väldigt eftertraktade förmågor.

Varför söker ni bara kvinnor?

Det var en av frågorna som dök upp under tema-chatten med en underrättelseoperatör från SOG.

Till chatten