Att vara understödsoperatör är krävande och ställer höga krav på din fysiska förmåga och ditt psyke. Kraven har sin grund i våra komplexa och krävande arbetsuppgifter som du förväntas kunna utföra under hög grad av mental och fysisk belastning.

Specialförbanden kan utföra sina uppgifter i riskmiljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras för reguljära förband. Det kan vara otillgängliga områden med hög klimatologisk och medicinsk hotbild. Det är förhållanden som innebär stor fysisk och psykisk exponering av personalen. Du är  särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på hög risktagning med höga krav på precision i genomförandet.

Som understödsoperatör ska du kunna lösa uppgifter enskilt och tillsammans med specialförbandsoperatörer och underrättelseoperatörer. Det innebär att du ska kunna utföra komplexa och krävande arbetsuppgifter under hög grad av mental och fysisk belastning. Att vara understödsoperatör innebär att du kommer att jobba och öva över hela världen.

Som understödsoperatör kan du ha en av följande tre inriktningar/befattningar:

 • Sjukvård (Insatssjuksköterska)
 • JTAC
 • Ammunitions- och minröjning (Ammunitionsröjningsledare)

Befattningen är öppen för män och kvinnor från hela Försvarsmakten. Du som söker kan vara officer, specialistofficer, reservofficer, tidigare värnpliktig, GSS/K eller ha genomfört GU alternativt GMU och har minst 6 månaders anställning i Försvarsmakten.

Grundutbildningen påbörjas i augusti varje år och är tolv månader lång. Den består av bland annat utbildning i grundläggande strid och i specifika förmågor. Därefter börjar du en specifik utbildning mot den inriktningen/befattningen du är planerad att jobba i. Längden på den utbildningen varierar beroende på inriktning och tidigare erfarenhet.

Efter godkänd uttagning och utbildning placeras du som understödsoperatör med specifik specialistinriktning vid Särskilda operationsgruppen.

Som understödsoperatör är din uppgift att med din spetskompetens stödja specialförbandens operationer. Du kan ha olika inriktningar som sjukvård, JTAC eller ammunitionsröjning.

BEHÖRIGHETSKRAV

 • Svensk medborgare
 • B-körkort
 • Värnplikt med godkända vitsord eller GMU + 6 månaders anställning
 • För inriktning insatssjuksköterska krävs leg. sjuksköterska
 • Att du är fullt frisk
 • Normal hörsel
 • Normal rörlighet i skelett och muskulatur
 • Inga hudsjukdomar eller återkommande eksem
 • Inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande medicinering
 • Normalt färgseende
 • Inga ögonsjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande behandling
 • Fullgod syn utan korrektion (glasögon eller kontaktlinser), 0,7 på enskilt öga och 1,0 bilateralt. De kirurgiskt synkorrigerade som klarar uttagningstestet och genomför grundkursen med godkänt resultat, kan tjänstgöra vid Försvarsmaktens specialförband, dock med reservation för dyktjänst där enbart de som korrigerat sin syn med LASEK-metoden kan tas ut.

KOMPLETTERANDE PRÖVNING

Sökande till denna befattning genomför en kompletterande prövning

LÄS MER

Liknande befattningar

Specialförbandsoperatör

Specialförbandsoperatörens uppgift är att när som helst över hela världen leverera unika och väldigt eftertraktade förmågor.

Underrättelseoperatör

Som underrättelseoperatör verkar du inom Försvarsmakten specialförband. Till uppgifterna hör kvalificerad underrättelseinhämtning, strid samt militär rådgivning.