Vagnen saktar ner och stannar med ett ryck i en sänka i landskapet. Rösten i lurarna ger dig order att avvakta. Medan du spanar ut upptäcker du andra stridsvagnar som rör sig över fältet. Snabbt från du koordinaterna, kanonen riktas in och eldordern kommer. Vagnen rister till i rekylen och laddaren förbereder genast nästa skott.

Stridsvagn 122 används främst i strid för att bekämpa andra stridsvagnar. Ditt jobb är att leda vagnens förare, skytt och laddare. Ni ingår i ett stridsvagnskompani som har fått en specifik uppgift att lösa. 

Du är specialist på din stridsvagn och har under utbildningens sista termin tränats i den taktik och stridsteknik som är kopplad till just denna typ av fordon. Som vagnchef har du också kunskap om de uppgifter som utförs av kamraterna i vagnen. 

Med hjälp av olika sambandssystem och riktmedel leder och reglerar du elden från vagnen. I mörker används termiska hjälpmedel för att identifiera målet. Du leder förbandet med hjälp av digitalt kartunderlag och måste alltså kunna hantera denna teknik. 

Du är stresstålig och kan snabbt hantera och värdera mycket information för att därefter fatta egna beslut. Som gruppchef bedriver du direkt ledarskap på lägsta nivån, vilket innebär att du lever med dina soldater dygnet runt i samma miljö. Därför är det viktigt att du har personlig mognad och vågar fatta beslut och agera.

Både chef och instruktör

Som specialistofficer med inriktningen vagnchef har du två olika roller – chef och instruktör. 

För att kunna utbilda i systemen måste du själv ha jobbat med systemen under lång tid. Som instruktör utbildar du också soldaterna i grundläggande försvarsmaktsgemensam soldat- och sjömansutbildning, FFS. 

Utbildning

Utbildningen vagnchef stridsvagn 122 vid Markstridsskolan i Kvarn är uppdelad i tre block. 

Det första, huvudsakligen teoretiska, blocket är samma för alla utbildningsinriktningar: krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap under påfrestande förhållande och fysiskt stridsvärde. 

Sedan följer det funktionsinriktade blocket som varvar teoretisk kunskap med praktisk förmåga.

Det sista och befattningsinriktade blocket genomförs efter din examen och anställning. Kurserna i det här blocket ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i den befattning du ska tillträda.

Vagnchefen leder en stridsvagn i uppgiften att bekämpa andra stridsvagnar under insats samt arbetar som instruktör inom ditt specialområde och i grundläggande soldatutbildning.

Liknande befattningar

Vagnchef stridsfordon

Som vagnchef leder du ett stridsfordon 90 i uppgiften att understödja stridsvagnar under insats samt arbetar som instruktör inom ditt specialområde och i grundläggande soldatutbildning.

Stridsvagn 122

Stridsvagn 122, den svenska versionen av tyska Leopard 2, valdes av Discovery Channel till den bästa tunga stridsvagnen genom tiderna.