UTBILDNINGSPREMIE

Efter att du har slutfört grundutbildningen och blivit godkänd erhålls du en utbildningspremie. Beloppet varierar beroende på hur lång din grundutbildning har varit.
Premien baseras på din månadsersättning gånger antalet månader som du har utbildats.

Exempel på utbildningspremier för grundutbildning

Soldat/sjöman, 9 månader
Cirka 40 000 kronor.

Gruppbefäl/specialistbefattning, 11 månader
Cirka 49 000 kronor.

GMU/FOK, 6 månader
Cirka 26 000 kronor.

Gruppbefäl hemvärnet, 7 månader
Cirka 31 000 kronor.

Hemvärnssoldat, 6 månader 
Cirka 26 000 kronor.

Hemvärnssoldat, 5 månader
Cirka 22 000 kronor. 

Hemvärnssoldat, 4 månader
Cirka 17 000 kronor.