Reservofficersutbildning

Som reservofficer har du din huvudsakliga sysselsättning hos en annan arbetsgivare och är samtidigt tillsvidareanställd som reservofficer. Du jobbar kortare eller längre perioder i Försvarsmakten och har till uppgift att vara chef och ledare på något av förbanden.

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Meriter

Som reservofficer kommer du att arbeta och utvecklas i flera nivåer. Den utbildning i praktiskt ledarskap som du får i Försvarsmakten är unik och du kommer även att ha stor nytta av den i din civila karriär.

Att jobba som reservofficer

Efter din utbildning kommer du att bli tillsvidareanställd som reservofficer. Detta innebär att du är anställd även när du inte tjänstgör i Försvarsmakten. Du kan vara anställd fram till att du fyller 67 år.

Hur mycket kommer du att jobba i Försvarsmakten?

Det beror på vilken befattning du har, generellt kommer du att jobba under övningar och insatser som kan vara både nationella och internationella.  
Antalet dagar du årligen kommer att jobba regleras i en individuell tjänstgöringsplan som tas fram tillsammans med dig.

Utbildningen

Det finns två utbildningar för att bli reservofficer. Reservofficersutbildningen som benämns som ROU och Anpassad reservofficersutbildning som benämns som AROU. Du som har militär bakgrund kan ansöka direkt till dessa utbildningar. 

Om ROU Om AROU 

Du som saknar militär bakgrund ansöker till grundutbildning.

Om grundutbildning

Behörighet

Behörighetskraven skiljer sig åt beroende på om du vill bli officer eller specialistofficer.

  • För att kunna bli reservofficer som officer ska du ha högskolebehörighet samt avsikt att påbörja universitets- eller högskolestudier om minst 180 högskolepoäng. Examen kan tas efter det att du blivit anställd som reservofficer.
  • För att kunna bli reservofficer som specialistofficer ska du ha en gymnasieexamen.

ansökan 

FÖR DIG SOM SAKNAR MILITÄR BAKGRUND

Ansökan sker på samma sätt som till övriga grundutbildningar, du hittar information om hur ansökan går till på länken.

om ansökan

Uppnår du de resultat som krävs på antagningsprövningen kan yrkesvägledaren ge dig en preliminär antagning till reservofficersutbildningen. Om du blir antagen börjar du med att göra grundutbildning med start under 2017. Reservofficersutbildningen börjar ungefär ett år senare.

För dig som har militär bakgrund

Denna ansökan vänder sig till dig som inte behöver genomföra en ny grundutbildning utan istället kan påbörja utbildning till reservofficer direkt.

EJ ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

För dig som i dagsläget inte jobbar som soldat/sjöman eller är under utbildning i Försvarsmakten men som har militär bakgrund. Ansökan är stängd.

ANSTÄLLD SOM GRUPPBEFÄL, SOLDAT ELLER SJÖMAN

Ansökan till ROU och AROU 2017 för dig som jobbar som gruppbefäl, soldat eller sjöman är stängd.

GENOMFÖR MILITÄR GRUNDUTBILDNING

Ansökan till reservofficersutbildningen (ROU) för dig som genomför militär grundutbildning är stängd.