Anpassad reservofficersutbildning (AROU)

Den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) vänder sig till dig som har militär erfarenhet sedan tidigare. Utbildningen är uppdelad över två somrar. För kategorin officerare, så kallad OFF/T, tillkommer ytterligare utbildning.

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

AROU är en generell officersutbildning för dig som vill gå mot en befattning som kräver specialistofficersexamen för reservofficer (SO/T) eller officersexamen (OFF/T) för reservofficer.

Utbildningen är uppdelad i kurserna AROK 1 och AROK 2 som är 10 veckor vardera för de som antas till inriktningen mot specialistofficer.

Utbildningen är uppdelad i kurserna AROK 1, AROK 2 och AROK 3 som är 10 veckor vardera för de som antas till inriktningen mot officer. AROK 3 genomförs dock snarast efter avslutad AROK 2 i dialog med förbandet där du ska tjänstgöra och inte sommaren efter.

Utbildningen är sökbar för dig som exempelvis har genomfört en militär grundutbildning, värnplikt eller varit anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman. Specifika krav går att läsa om på sidorna "alla utbildningsstarter" när ansökan är aktuell.

Det är förbandet som du ansöker till som nominerar dig till utbildningen och det är där som du förväntas tjänstgöra efteråt. 

UTBILDNINGENS TRE DELAR

AROK 1

Denna del genomförs på Militärhögskolan Halmstad och är gemensam för både officer (OFF/T) och specialistofficer (SO/T). Du kommer att få utbildning inom ämnena ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde, försvarsupplysning, folkrätt och krigsvetenskap.

AROK 2

AROK 2 är också gemensam för OFF/T och SO/T oh genomförs i huvudsak på Militärhögskolan i Halmstad. Det dominerande ämnet i kursen är krigsvetenskap. Men kursen innehåller också ledarskap, pedagogik och försvarsupplysning. 

AROK 3

Denna del genomförs endast av dig som skall bli officer (OFF/T). Kursen innehåller vinterutbildning, trupputbildning, befattningsutbildning och truppföring/praktik. Utbildningen sker i dialog med det förband där du skall tjänstgöra efteråt. Tillsammans skapar ni en individuell studieplan. 

FRÅGOR

Vid frågor om utbildningen, kontakta någon av följande personer på Militärhögskolan Halmstad:

Major Stefan Klawitter, 070 - 859 99 13. 
Major Gunnar Stenberg, 070 - 663 50 41. 
RO Kapten Tommy Karlsson, 076 - 104 98 73. 

Mejl, mhs-h-rou@mil.se.

Vill du ställa frågor till någon som genomfört AROU? Kontakta Oscar Karlflo på ocarkarlflo@gmail.com alternativt 070 - 383 22 20.