Reservofficersutbildning (ROU)

Reservofficersutbildningen (ROU) består av tre delar som kallas ROK 1, ROK 2 och ROK 3 och syftar till att du skall utbildas till tidvis tjänstgörande officer, så kallad OFF/T.

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

ROU är en officersutbildning för dig som vill gå mot en befattning som kräver officersexamen för reservofficer. Utbildningens tre delar genomförs i rak följd under 12 månader.

Utbildningen är sökbar för dig som exempelvis har genomfört en militär grundutbildning, värnplikt eller varit anställd som gruppbefäl, soldat eller sjöman. Om du inte har militär bakgrund kan du ansöka till en grundutbildning med inriktning mot att bli reservofficer. Specifika krav går att läsa om i antagningsordningen samt på sidorna "alla utbildningsstarter" när ansökan är aktuell. I antagningsordningen finns även information om ansökningsprocessen och förmånerna under utbildningen.

Det är förbandet som du ansöker till som nominerar dig till utbildningen och det är där som du förväntas tjänstgöra efteråt.

Utbildningens tre delar

Rok 1

Denna del genomförs på Militärhögskolan Halmstad tillsammans med de som genomför Anpassad reservofficersutbildning. Du kommer att få utbildning inom ämnena ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde, försvarsupplysning, folkrätt och krigsvetenskap.

Rok 2

ROK 2 är funktionsdelen av utbildningen och genomförs på respektive strids- eller funktionsskola. Utbildningen i det här skedet är främst inriktad på träning och utbildning mot din kommande krigsbefattning. De funktionsinriktningar som är sökbara är:

  • Markstrid - genomförs vid Markstridsskolan (MSS) i Skövde och Borensberg.
  • Ytstrid - genomförs vid Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona.
  • Fältarbete - genomförs vid Fältarbetsskolan (FarbS) i Eksjö.
  • Luftvärn - genomförs vid Luftvärnets stridsskola (LvSS) i Halmstad.
  • Artilleri - genomförs vid Artilleriets stridsskola (ArtSS) i Boden.
  • Logistik - genomförs vid Logistikskolan (LogS) i Skövde.
  • Ledning - genomförs vid Ledningsstridsskolan (LedSS) i Enköping.
  • Underrättelse - genomförs vid Markstridsskolan (MSS) i Skövde och Borensberg.

ROK 3

Denna del genomförs till största delen som tjänstgöring vid förbandet och är cirka 5 månader lång. Under denna kurs kommer du att tjänstgöra som chef eller instruktör för rekryter under grundutbildning. Kursen avslutas på Militärhögskolan i Halmstad där examen genomförs.

Frågor

Vid frågor om utbildning, kontakta någon av följande personer på Militärhögskolan Halmstad:

Major Stefan Klawitter, 070 - 859 99 13. 
Major Gunnar Stenberg, 070 - 663 50 41. 
RO Kapten Tommy Karlsson, 076 - 104 98 73. 

Mejl, mhs-h-rou@mil.se.