Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Ansöknings och antagningsprocess

Vanliga frågor om avtal och anställningsformer

Vanliga frågor om behörighet för ansökan

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vanliga frågor om grundutbildning

Informationsmaterial och rekryteringsträffar

Löner och förmåner

Officer

Om Försvarsmakten

Tjänster i Försvarsmakten

Vanliga frågor om totalförsvarsplikt

Vanliga frågor om träning

Urvalskriterier

Utbildningstiden skiljer sig

Utbildningstiden varierar

Frågor & svar om utlandstjänstgöring

Vanliga frågor om villkor under grundutbildningen