Hej, jag är avdelningschef

Anna-Carin Björklund är chef för avdelningen Arbetsgivarstöd inom Försvarsmakten. Kort sagt jobbar hon med cheferna inom Försvarsmakten.
- Jag är chef över 17 superspecialister. De är HR-experter som kan allt om olika ämnen som chefer kan behöva stöd inom, exempelvis jämställdhet, värdegrund och lönebildning, berättar Anna-Carin.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

- Vi får frågor om pendlingsbeslut, flyttbeslut, arbetstid, diskrimineringsfall, nya lönearter… Idag hade jag ett ärende som gällde någon som ska flytta till annat förband, då kom frågan om en häst kan få räknas med i bohaget! Men kort och gott jobbar vi med att hjälpa chefer i Försvaret.

Från Lottakåren till högstadieklasser

Anna-Carins resa in i Försvarsmakten började 1993 när hon gick med i Svenska Lottakåren. Där gick hon många utbildningar både inom ledarskap och underrättelsetjänst. Hon trivdes redan då inom Försvaret men utbildade sig till lärare och jobbade på en högstadieskola. Efter fem år såg hon sig om efter en utmaning och sökte sig en utlandstjänstgöring i Försvarsmakten.

- 2002-2003 gjorde jag utlandstjänst i Kosovo. Från tiden i Kosovo har jag med mig den enorma gemenskapen, det blir väldigt speciellt när man är borta och om har bara varandra, man äter och jobbar och gör allt tillsammans.

Chefsrollerna följde på utlandstjänsten

Från maj 2006 till maj 2011 jobbade Anna-Carin sedan på PersE US/Prehab som idag har utvecklats till veteranstödsenheten, med uppföljning av internationella insatser.

- Vi både planerade så att soldaterna och cheferna var förberedda på insatsen som de skulle åka på, och så tog vi emot dem när de kom hem, berättar hon.

Till sommaren 2011 blev Anna-Carin ställföreträdande chef för Arbetsmiljöavdelningen som Veteranenheten hette då. 2012 sökte sig Anna-Carin vidare och fick jobbet som chef för Arbetsgivarstödsavdelningen.

- Mest utmanande i mitt jobb idag är att vara chef för sådana superspecialister när jag själv borde kunna det de kan, man får vara väldigt ödmjuk men en del är väldigt stöttande tillbaka. Jag har kollegor som är väldigt nära mig, både fysiskt i det öppna kontorslandskapet och mentalt, hur vi pratar med varandra. Här har jag kollegor på ett helt annat sätt än jag hade i skolvärlden, resonerar hon.

Uppskattar kamratskap och ledighet

På frågan om vad som är de främsta förmånerna i jobbet idag svarar Anna-Carin snabbt:

- Det är gemenskapen, att vi har tid till fysisk aktivitet, samt att det är ett skoj jobb som är utmanande – det är det jag värdesätter.

Just träning och fysisk aktivitet är något som upptar en stor del av hennes vardag.

- Jag är en person som alltid har ett lopp inbokat så jag måste alltid träna. Senaste loppet var New York marathon. Jag springer ofta till och från jobbet också. Det ligger i kulturen här att träna mycket och det är tillåtet att ta sig tid att träna tre timmar i veckan på arbetstid. Nästan alla förband har träningsanläggningar och här på HR-centrum har vi ett eget gym i källaren i huset.

Modern familjesyn i Försvaret

Utmaningen att få ihop olika delar av livet har underlättats av hennes jobb inom Försvarsmakten konstaterar Anna-Carin.

- Jag och min man har två små pojkar och vi har haft en stor utmaning eftersom min man har veckopendlat de senaste sex åren, också inom Försvarsmakten. Här finns en förståelse som jag inte är säker på att jag hade fått på en annan arbetsplats.

För sin egen del ser hon en självklar fortsättning på karriären inom Försvaret, med olika roller inom räckhåll.

- Försvarsmakten är en stor organisation som ger enorma möjligheter för utveckling. Även om du vill jobba civilt kan du jobba på flera nivåer. Som jag ser det är utvecklingsmöjligheterna är goda för en civilanställd. En sak är jag säker på: Jag trivs i Försvarsmakten!

Anna-Carins väg

1993
Går med i Lottakåren

1993-1998
Studerar till lärare

1998
Tar lärarexamen och jobbar på en högstadieskola

2002-2003
Gör utlandstjänst i Kosovo.

2003-2005
Tillbaka i skolvärlden

Våren 2006
Utlandstjänst

2011
Stf chef för Arbetsmiljöavdelningen

2012
Chef för avdelningen Arbetsgivarstöd