Hej, jag är militärpolis

Sabina Lindberg, 28 år, är specialistofficer och arbetar som chef för en utredningsgrupp inom militärpolisen. Hennes uppgift är att utreda brott med koppling till Försvarsmakten och det senaste året har hon framförallt jobbat med utredningar relaterade till olaglig försäljning av försvarsmaterial på nätet.

Foto: KS

Från början var målsättningen att bli polis och värnplikten genomförde Sabina med förhoppningen att det skulle vara en merit vid ansökan till polishögskolan. Men det slutade med att hon blev kvar i Försvarsmakten.

− Nu vill jag inte bli polis längre. Här får jag göra samma sak men med mycket bättre förmåner. Det var helt enkelt meningen att jag skulle hamna här.

Arbete nationellt och internationellt

Militärpolisens uppgift är att utreda brott både mot Försvarsmakten och inom dess verksamhet. Skillnaden mellan den civila polisen och militärpolisen är att Försvarsmakten inte har sina egna förundersökningsledare utan alla utredningar leds av en åklagare. De skarpa utredningarna sker både nationellt och internationellt om de uppfyller en av följande tre kategorier; Försvarsmaktens materiel, Försvarsmaktens personal eller geografiskt inom Försvarsmakten. Militärpolisen tränas även att utreda brott i miljöer som den civila polisen skulle ha svårare att hantera, exempelvis kris- och krigsscenarier.

Själv har Sabina tjänstgjort som militärpolis i Kosovo.

− Nu har den insatsen lagts ner men jag kände att det skulle vara en bra erfarenhet, jag ville pröva om det system jag lärt mig hemma verkligen fungerade i skarpt läge.

Och hur fungerade det?

− Det var flera länder på plats men det var tydligt att vi ligger långt fram i Sverige. Vi samarbetade med flera olika nationer och det märktes att vårt arbete höll en rättssäker nivå både nationellt och internationellt. Jag fick lära mig mycket om att hantera människor i olika situationer.

Deras arbete i Kosovo gick till stor del ut på att se till att de svenska soldaterna uppfyllde svenska lagar vilket handlade om allt från hastighetsbestämmelser till lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret. Som militärpolis kunde man hamna i situationer som innebar att man inte alltid gjorde sig populär.

Att verka brottsförebyggande genom tillsägelser till kollegor utomlands är en del av jobbet. Hemma i Sverige har Sabina varit delaktig i utredningar som har tagits upp i tingsrätten. Att arbeta som chef i en utredningsgrupp som arbetar med skarpa ärenden har gett positiva reaktioner bland Sabinas familj och vänner.

− De tycker att det låter jätteintressant. Det jag själv värderar högst i det här jobbet är mångsidigheten, att man får göra så många olika saker. Ingen dag är den andra lik.

Mångsidigheten i denna tjänst ger också utslag i arbetstiden och hur den läggs upp. Sabina försöker att göra 40-timmarsveckor men när det är skarptjänster eller övningar kan det bli längre dagar och flera i följd.

Lär sig nya saker och utvecklas längs vägen

Trots att alla i Sabinas familj är chefer var det ingen självklarhet att hon själv skulle hamna i den rollen. Några chefsambitioner fanns inte från början men efter att ha blivit chef siktar hon nu på att bli utredningsbefäl, en sammanhållande funktion för alla utredare på kompaniet.

− Då blir jag yttersta ansvarig för kompaniets utredningar och det är mitt mål. Visst kan det vara tufft att vara chef ibland, men samtidigt är det väldigt roligt och jag lär mig nya saker hela tiden. Inom Försvarsmakten upplever jag att alla är måna om att man ska klara av sitt jobb. Oavsett vad du kan så finns det någon som tror på dig, man är mån om sin personal på ett annat sätt än jag upplevt på andra arbetsplatser. Det handlar inte bara om att leverera, man får vara människa också – begå misstag, lära sig nya saker och utvecklas på vägen.

På fritiden har Sabina alltid ägnat sig åt hästar och just nu tar hon hand om en högvaktshäst på ackord. Hon berättar att hon lägger ner minst 14 timmar i veckan på hästen och att det blir som en nödvändig paus från jobbet. Polisdrömmen försvann längs vägen. Nu vill Sabina vara kvar i sin tjänst som militärpolis och utvecklas inom den. − Utredningsgruppen har inte funnits längre än ett par år så det finns mycket att göra här. Jag har kommit så nära polis som möjligt men utan en krona i studielån.

Sabinas väg

2005-2006
Värnplikt 10 månader som Bevakning/insatssoldat/ beriden högvakt

2006-2007
Anställning genom befälförstärkningsavtal Bevakning/insatssoldat/ beriden högvakt

2007-2008
Specialistofficersutbildning underrättelse/ säkerhet Halmstad

2008
Instruktör Bevakning/insatssoldat/ beriden högvakt

2009
Militärpolisutbildning

2009
Skyddsvaktsexaminator

2010-2011
NBG 11 (Nordic battlegroup/EU:s insatsstyrka), chef i en multinationell militärpolisgrupp

2011
Utlandstjänst Kosovo, KS24 som chef militärpolisgrupp

2012
Chef utredningsgruppen vid 15:e militärpoliskompaniet