Examen och början på ett spännande yrke

Sammanlagt cirka 235 specialistofficerare tar i dagarna examen vid Försvarsmaktens olika skolor, och kommer nu till Försvarsmaktens olika förband för att börja jobba.
– Det ska bli kul att börja ge tillbaks och dela med sig av vad man kan, säger Karl Danielsson, som nu har sex års tjänst och utbildning i Försvarsmakten bakom sig och ska bli specialistofficer på Lv 6.

Med en specialistofficersexamen i handen går Emma Hellsten vidare mot ett spännande yrke. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Han har just tagit sin examen i Halmstad vid en högtidlig ceremoni i S:t Nikolai kyrka, som hölls gemensamt för 57 tekniska specialistofficerare från Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) och fyra specialistofficerare från Luftvärnets stridsskola (LvSS). Generallöjtnant Göran Mårtensson förrättade examen.

– En examen kännetecknar slutet på något, men det är också början på något nytt. För er är det en början på en spännande karriär. Ni är behövda och efterfrågade, sa Göran Mårtensson.

De studerande vid FMTS har först haft en termins studier i generella ämnen som ledarskap, statskunskap och militärvetenskap vid Militärhögskolan Halmstad, och sedan två terminers fördjupning i tekniska ämnen vid FMTS för att kunna bli tekniker inom armén, flygvapnet eller marinen. Jonas Nilsson och Pierre Olsson går nu till K 3 som UAV-tekniker (UAV = Unmanned Aerial Vehicle) och ser fram emot att få börja jobba.
– Nu vill jag komma ut och se hur det funkar i verkligheten, säger Jonas Nilsson, och att få jobba med ny teknik och nya maskiner.

Samtidigt är de nöjda med sin utbildning, där teoretiska block varvats med praktik under utbildningen, vilket har gett goda fackkunskaper, men också praktisk träning.
– Man har ju lärt sig fruktansvärt mycket, säger Pierre Olsson. Viktigast är nog att man lärt sig själva arbetssättet – hur man verkligen arbetar i en hangar.

De fyra specialistofficerare som tar examen vid LvSS har gått två terminer vid Markstridsskolan, och sedan en termin på LvSS – en termin som de tycker varit krävande, och teoretiskt ganska tung – men också nyttig.
– Jag måste ge en stor eloge till lärarna på LvSS, säger Karl Danielsson. De har lagt undervisningen på en väldigt bra nivå. De har gjort det lättare att förstå luftvärn, och få ihop markstrid med luftvärn.

– Bataljonsövningen var väldigt givande, säger Emma Hellsten. Då fick vi se hur hela luftvärnsbataljonen jobbar ihop, och fick en mycket bättre helhetsbild.

Som nya specialistofficerare får de graden förste sergeant, och den första uppgift de går in i när de nu börjar jobba vid Lv 6 är att bli instruktörer på GMU (Grundläggande militär utbildning) – en uppgift de ser fram emot.
– Det ska bli kul att få jobba med andra människor, säger Christopher Wessman, och få utbilda en egen grupp från grunden när de är helt nya och ta dem hela vägen.

– Nu kommer jag ju att märka om jag själv lärt mig rätt saker, säger Karl Danielsson, det vet man ju först när man börjar utbilda andra. Och det ska bli kul att kunna påverka systemet från början.

Selma Sedelius