Lina Millevik. officer, telestridsbefäl.

– Det enda som är jobbigt med den här arbetsplatsen är att man blir sjösjuk, säger Lina och skrattar.

Lina Millevik. Telestridsbefäl som älskar att vara till sjöss. Foto: Emma Thornström.

- Ofta går det över på ett par dagar för man vänjer sig. Skulle det knipa så finns det tabletter man kan ta som hjälper. Men blåser det 18 sekundmeter och vågorna är fyra meter höga är det få som kommer undan utan det är något som drabbar alla. Då går vi runt med påsar i fickorna och jobbar ändå.

Att tolka signaler

Lina Millevik arbetar som operatör och taktiker med specialisering på telestrid. Hon är telestridsbefäl ombord på fartyget HMS Stockholm vid tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona.

Arbetet innebär att hon tar emot och tolkar radarsignaler som ger henne information om vad som rör sig i omgivningarna runt fartyget. När fartyget är till sjöss arbetar Lina från en av platserna i stridsledningscentralen. Därifrån övervakar hon radarsignaler som finns i omgivningarna. Antalet signaler som hon kan uppfatta är många. Det kan röra sig om upp till ett hundratal samtidigt och därför är det viktigt att både kunna identifiera dem och filtrera fram signaler som är intressanta för arbetet.

Informationen hon tar emot kommunicerar hon till sina kollegor i stridsledningscentralen. Om till exempel ett flygplan är på ingående är det inte ovanligt att Lina är den som först har information om det och därför kan informera de kollegor som bevakar luftrummet kring fartyget om vilken riktning det kommer ifrån. I en annan situation där fartyget är inblandat i strid skulle det kunna bli träffat av en robot. I ett sådant läge är det Linas uppgift att tidigt upptäcka roboten.

Varierande arbetsuppgifter

Att vara telestridsoperatör är Linas huvuduppgift ombord. Det är den arbetsuppgift som hon har när fartyget är ute till sjöss. Men precis som de andra som arbetar ombord har hon även en mängd andra arbetsuppgifter som ska skötas.

— En av de stora fördelarna med jobbet är att det är så omväxlande, det finns så många olika saker att göra. En "vanlig dag" är svår att beskriva. När vi är ute till sjöss arbetar jag i stridsledningscentralen. Då har man ett rullande schema med sex timmars arbete och sex timmars ledig tid dygnet runt.

Men de dagar vi ligger till kaj är fartyget mer som ett flytande kontor med vanliga arbetstider. Då arbetar Lina som skeppare och arbetsuppgifterna kan till exempel bestå i att sköta underhåll på fartyget eller att göra olika tester och kontrollera att all utrustning fungerar som den ska.

— Högt och lågt blandas, men allt måste göras för att arbetet ombord ska fungera, berättar hon. Ena stunden kan jag se till att soporna kommer av fartyget och sedan byta till att arbeta med till exempel skyddstjänst som att till exempel förbereda för en attack från robotar.

Till sjöss är alla sig själva

Det är svårt att säga om man ska vara någon särskild person för att passa för arbetet som officer. Det finns många olika inriktningar och något som passar för alla. Det är en stor fördel om man är social och tycker om att umgås med andra människor eftersom man lever så tätt inpå varandra på båten.

— Det går inte att låtsas vara någon annan än den du är när du arbetar till sjöss, säger Lina. Du måste vara dig själv och det gör att alla lär känna varandra på ett väldigt nära och naturligt sätt.

Fördelen med att tidvis leva så tätt inpå varandra är att det blir en väldigt bra gemenskap ombord på fartyget. Man lever och arbetar tätt inpå varandra och blir som en sorts familj.

Frisör eller polis

Från början hade Lina tänkt sig att hon ville bli antingen frisör eller polis. Efterhand blev hon mer inställd på att det var som polis hon ville arbeta. När hon gick gymnasiet dök tankarna på att göra värnplikten upp. Jag ville utmana sig själv och se hur mycket jag kunde klara av.

Under värnplikten kändes flottan som ett självklart val för Lina.

— Jag tycker mycket om att vara ute i naturen och nära havet eftersom jag är uppväxt vid kusten i Ronneby och under värnpliktstiden hade jag min placering på en robotbåt. Värnplikten är det bästa jag har gjort i mitt liv, säger Lina, jag älskar att vara till sjöss!

Efter värnplikten var klar arbetade Lina i radiohytten på ett signalspaningsfartyg i ett halvår. Efter det sökte hon till officersprogrammet och började sina studier där 2006.

För den som liksom Lina väljer att specialisera sig inom telestrid är det en fördel att vara tekniskt intresserad. Om man dessutom vill jobba som taktiker är det bra om man tycker att det är roligt med navigation och tycker om att ta ansvar. Att utbilda sig till taktiker innebär att man läser en längre utbildning som ger en bredare kunskap inom området man arbetar inom. För Linas del betyder det att hon har läst mer av ämnen som navigation, taktik och ledarskap. Det ger henne möjligheter att utvecklas vidare inom Försvaret och söka utbildningar som till exempel kan ge henne arbetsledande positioner om hon vill det.

I framtiden skulle Lina vilja utbilda sig ytterligare för att kunna arbeta som ytstridsofficer — den som leder en eventuell strid på ytan, eller som stridsledningsofficer som är den som är chef i stridsledningscentralen och leder arbetet därifrån. Efter den utbildningen vill hon gärna arbeta med de arbetsuppgifterna under några år framöver. Men innan dess vill hon "vara ute och köra lite båt" och arbeta vidare i stridsledningscentralen.

Kvinna i försvaret

På frågan om hur det är att arbeta som kvinna i försvaret säger hon att det aldrig varit ett problem utan fungerar jättebra.

— Att arbeta här är som att vara på vilken annan arbetsplats som helst, säger Lina. Ombord på HMS Stockholm är man idag två kvinnliga officerare och två sjömän. För den som vill träffa fler kvinnliga kollegor har försvaret ett nätverk som träffas med jämna mellanrum för att utbyta erfarenheter. Som tips till dem som funderar på yrket vill hon uppmana att våga och inte vara rädd. Tjejer som är nyfikna på hur det är att arbeta inom försvaret klarar sig bra om de bara testar.

Emma Thornström