Axel Sjöberg. Sjöman, ledningstridsoperatör.

Axel Sjöberg arbetar ombord på Fartyget HMS Stockholm vid tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Här har han varit anställd som sjöman i ett år.

Axel Sjöberg. Ordning är viktigt för en "gnist". Foto: Emma Thornström.

Att arbeta som gnist

Axel är ledningssystemsoperatör eller "gnist" som han kallas av sina kollegor ombord. Gnist är det gamla namnet på dem som tidigare satt ombord på fartygen och kommunicerade med hjälp av morsekod. Numera används det som smeknamn på dem som ansvarar för radiokommunikationen ombord.

Till sjöss befinner sig Axel för det mesta i radiohytten som ligger i anslutning till fartygets stridsledningscentral där han övervakar all radiokommunikation. Arbetet handlar till exempel om att ta emot ordrar och att rapportera tillbaka från fartyget vad som händer och om man är i behov av något slags stöd.

Kommunikationen sker både på svenska och på engelska. Axels arbete är inriktat på den militära kommunikationen medan den kommunikation som sker med till exempel civila fartyg eller hamnar sker från bryggan. I arbetet ingår att vidarebefordra meddelanden och se till att allt fungerar och alla kanaler är rätt inställda.

Viktigt med ordning

För att arbeta som ledningssystemsoperatör kan det vara en fördel att vara ganska ordentlig. Det är mycket information som man ska hålla redan på och hemligt material som man aldrig kan slarva med. Ibland är arbetet lugnare men det kan också vara perioder när det är stressigt. Det är viktigt att vara noggrann, till exempel ska de radiofrekvenser som används bytas på vissa tidpunkter för att kommunikationen ska kunna ske på rätt sätt.

– Från början var jag nog inte någon ordningsam person säger Axel och ler. Men när man arbetar här får man en pliktkänsla och vill vara lojal mot arbetsgivaren och gruppen man arbetar med och då kommer det ganska naturligt.

Axels arbete ombord på fartyget är skiftande och varierar beroende på om man ligger till kaj eller är ute till sjöss. Till kaj används inte radiotrafiken och då har Axel andra arbetsuppgifter. Mycket av det är däcksarbete. Det kan till exempel vara att genomföra underhåll på fartyget som att måla eller att förbereda inför kommande uppdrag. Han ansvarar även för andra uppgifter som att köpa in olika sorters förbrukningsmaterial till fartyget.

Alltid velat till flottan

Från början kommer Axel från Karlskoga i Värmland.

- Jag mönstrade i gymnasiet, för mig var det självklart att göra värnplikten. Alla i min familj hade gjort det tidigare och jag såg det som ett tillfälle att testa hur det var, berättar Axel. Han visste redan från början att han ville till flottan. Av någon anledning kändes den mer lockande, kanske var det att man hade en bild av att det var lite lyxigare i flottan, man slapp ligga ute i skogen, säger han och ler.

Axel gjorde Grundläggande Militär Utbildning, GMU i Karlskrona och klev ombord på fartyget HMS Jägaren i Göteborg i maj. Väl där trivdes han så bra som han hade trott att han skulle göra.
– Jag trodde att jag skulle trivas bra inom flottan säger Axel och det stämde. Vi hade en jättebra gemenskap. Det blir speciellt när man bor tätt tillsammans ombord. När han mönstrade visste inte Axel att man kunde få anställning direkt efter värnplikten som sjöman. Men när jag fick möjligheten kände jag att det var det jag ville göra, säger han.

Att använda sina kunskaper

I framtiden ser Axel fram emot att åka på utlandsinsats.
– Det är något som jag är sugen på såklart, säger han. Det är ju då man får användning för allt som man övar på här hemma så att man kan hantera situationerna som uppstår. Man vill inte bara öva hela tiden utan vill även utföra till arbete i skarpt läge. Vi är flera sjömän här som är lite yngre och som hoppas att vi ska få åka under nästa år när fartyget är i beredskap. Efter en eventuell utlandsinsats vill Axel gärna utvecklas vidare i sitt yrke. Själv vill han gärna läsa vidare till officer, men inom vilken inriktning har han inte bestämt ännu.

– Jag tror att om man känner att man vill stanna här så vill man också lära sig mer och utvecklas vidare efter ett tag. Men det är nog ändå bra att göra något år som sjöman innan man går vidare. Då vet man vad arbetet innebär och han kanske lättare att välja vilket område man ska utbilda sig vidare inom. Om tio år kommer man säkert att hitta mig här någonstans, fast som officer istället säger han. Jag trivs med att arbeta till sjöss och gillar att arbetet är så varierat.

Emma Thornström