Signe Nilsen Stövring. Sjöman, motormekaniker.

"Jag tillbringar ungefär hälften av min tid vid kaj och hälften till sjöss ombord på minröjningsfartyget HMS Koster. Vi är knappt 30 personer i besättningen där jag är en av två motormekaniker."

Signe Nilsen Stövring. Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.

"När vi är på övning ligger vi ofta ute några veckor i sträck. Då jobbar jag 12 timmar per dygn i två 6-timmarspass. Passet börjar med en genomgång med föregående team. Sedan handlar det mycket om att övervaka driften och serva motorn, som att fylla på oljor, fixa läckage och sådant. Jag kör också mycket kran, till exempel då vi ska sjösätta undervattensfarkoster som ska leta minor.

Mitt jobb är mycket varierande, jag får göra nya saker hela tiden och i många olika miljöer. Med tiden har jag också fått alltmer ansvar. Min umgängeskrets är stor och jag lär känna folk från andra fartyg, där jag ibland också är utlånad. Vi lever väldigt tajt ihop och det har lärt mig mycket om både mig själv och om andra. Jag vet idag hur jag ska vara och hur jag ska ta andra för att gruppen ska fungera bra.

Att jag valde ett teknikerjobb var för att det kan vara bra att ha i ryggen om jag i framtiden ska jobba civilt. Men nu funderar jag på att läsa vidare till officer."

Fakta
  • 2009
    Värnplikt nio månader (motsvaras idag av grundläggande militär utbildning, GMU + befattningsutbildning)
  • 2010
    Anställd som sjöman och motormekaniker