Nyutnämnd fänrik på sitt första jobb

Jonatan Dicander tog examen vid Försvarshögskolan i juni i år. I juli började han på sitt nya jobb som vagnchef på ett stridsfordon 90 på pansarbataljonen i Boden.
– Jag har landat in bra här på I 19 och har ett omväxlande och roligt jobb med bra arbetskamrater och stimulerande uppgifter, säger Jonatan Dicander.

Jonatan Dicander, utnämndes till fänrik den 29 juni 2012 efter tre års officersutbildning. Nu arbetar han som vagnchef på ett stridsfordon 90 på I 19 i Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Officersprogrammet är i dag en treårig högskoleutbildning och leder till officersexamen och ger en akademisk examen på grundnivå, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan. I officersutbildningen ingår även annan utbildning under Militärhögskolan Karlbergs ledning. Efter examen kan kadetterna söka en officersbefattning och därmed få tjänstegraden fänrik.

– Det har varit en bra och framförallt bred utbildning, man får lära sig hela spektrat, vi har ju till exempel haft vinterutbildning under sammanlagt åtta veckor, vi har även varit på fjällmarsch och hoppat fallskärm.

När Jonatan gjorde sin värnplikt 2007-2008 vid Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona hade han ingen aning om att han en dag skulle arbeta som fänrik i armén, och dessutom i den norra lands-ändan på I 19 i Boden.

– Jag gjorde lumpen på HMS Malmö i 15 månader och fortsatte sedan som anställd sergeant i ytterligare åtta månader. Jag har egentligen inget bra svar på varför jag valde markstrid som inriktning på officersprogrammet. Jag kände bara för att göra något nytt efter nästan två år i marinen.

– I den praktiska delen av utbildningen ligger fokus på grupp och pluton men jag tycker man skulle kunna fokusera ännu mer på det. Och då menar jag inte att man ska ta bort den högre dimensionen. Att få en inblick i till exempel bataljonsnivån ger bara bättre förståelse för helheten.

”Det har varit en bra och bred utbildning”

När Jonatan berättar om utbildningen kommer han ofta tillbaka till hur omväxlande han upplevde den.

– Utbildningen hade precis som mitt jobb stora kontraster från dag till dag. Jag kommer speciellt ihåg två dagar som kadett på Karlberg då vi ena dagen var i skogen och övade för att nästa dag stå i  mässdräkt med vita handskar redo att gå på bal. Sedan tycker jag det var bra balans, uppdelningen på fyra terminer teori och två terminer praktik var inte så ojämn som man kan tro.

Just denna dag visar också på omväxling och variation när det är strid i bebyggelse på schemat för Jonatan och hans kollegor på kompaniet.

– Dagens övning är utan vagnar så jag gick in och täckte upp på en skyttesoldats plats. Just en sådan grej är ju ett bra exempel på det omväxlande jobb jag har. Vissa dagar sitter man på kontoret och nästa dag är man soldat i full stridsutrustning. Att upprätthålla och repetera soldatfärdigheterna är ju också en viktig del, då får man förståelse för skyttesoldaternas situation när man arbetar i sin befattning som vagnchef.

Jonatan är väldigt nöjd över att få börja som vagnchef, och tror att han kommer att vara bra förberedd när han sedan kliver upp på plutonchefsnivån.

– Det är en perfekt instegsbefattning för att börja förstå systemet. Vagnchefstjänsten är oerhört stimulerande och det är stundtals mycket att hålla i huvudet men det tycker jag bara är positivt.

Mats Carlsson

Officersutbildningen

För snart fem år sedan ändrades skolsystemet för officersutbildningen.

Försvarsmakten utbildar yrkes- och reservofficerare antingen genom grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller genom utbildning som leder till en officersexamen vid Försvarshögskolan. Yrkes- och reservofficerare är två olika personalgrupper. Yrkesofficeren tjänstgör kontinuerligt och reservofficeren tjänstgör tidvis. Som yrkes- eller reservofficer tillhör man dessutom antingen officers- eller specialistofficerskategorin, beroende på utbildning.

Jonatan Dicander

Ålder: 24

Född: Bollnäs i Hälsingland

Bor: I hyreslägenhet i Boden

Okänd talang: ”Jag är ganska duktig på olika musikinstrument”

Fritidssysselsättning: Fäktning och musik