Villkor soldat och sjöman deltid

Deltid är en tjänstgöringsform för dig som vill ha en anställning i Försvarsmakten parallellt med ett annat jobb eller en utbildning.

Enköping 20121029
111 kompani under övning

Foto: Fj Nicklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten.
Enköping 20121029
111 kompani under övning

Foto: Fj Nicklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten.
Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten

Gruppbefäl soldater och sjömän på deltid benämns som GSS/T i styrande dokument och står för: gruppbefäl soldat sjöman, tidvis tjänstgöring.

Lagstadgad anställningsform

Anställningsformen är lagstadgad och öppnar för tryggare anställningsformer för dig som lockas av att ha en karriär på deltid i Försvarsmakten. Du kan ha ett ordinarie arbete men får ledigt för att delta på övningar och insatser i Försvarsmakten för att sedan gå tillbaka. Du kan också kombinera en deltidsanställning som soldat med studier. Hur mycket du ska tjänstgöra bestäms i en tjänstgöringsplan varje år.

Lön

Som deltidsanställd soldat (GSS/T) har du en grundlön som är individuellt satt. Den är baseras på vad du arbetar med, utifrån befattning, dina arbetsuppgifter, ditt ansvar samt hur och var du arbetar. Du får extra ersättning vid övningar, beredskap och insats.

Semester

Dina semesterdagar grundar sig på Försvarsmaktens regler om semester. I normala fall kommer din tjänstgöringsperiod att förlängas med intjänad semester. Det finns möjlighet att föra över dagar till din civila arbetsgivare, eller tvärtom.

Semesterns längd följer din ålder.

  • Till och med det år du fyller 29 har du 28 dagar.
  • Från och med det år du fyller 30 har du 31 dagar.
  • Från och med det året du fyller 40 har du 35 dagar.

Eftersom du tjänstgör tidvis under året kommer du inte att tjäna in samtliga dagar hos Försvarsmakten.

Träning tre timmar i veckan

Vi vill att alla våra medarbetare ska vara friska och må bra. En god fysik är ofta nödvändig för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Därför ska våra medarbetare träna på arbetstid. Du har tre timmar i veckan tillägnade till att träna.

Vid sjukdom

Om du blir sjuk får du ersättning för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Du får också delvis ersättning för läkarvård och sjukgymnastik. Du kan få ersättning för viss tandvård. Om du blir långtidssjuk får du utöver ersättningen från Försäkringskassan ett sjukpenningtillägg från Försvarsmakten.

Försäkring

Som deltidssoldat omfattas du av Försvarsmaktens försäkringsskydd under tiden du tjänstgör. I skyddet ingår arbetsskadeförsäkring, försäkringar enligt kollektivavtal och tjänstereseförsäkring som gäller vid tjänsteresa. Du omfattas dessutom av grupplivförsäkring när du tjänstgör. När du inte tjänstgör omfattas du däremot inte av någon av dessa försäkringar.

DELTID - GSS/T

Att vara anställd i Försvarsmakten som GSS/T innebär att du tjänstgör på deltid. Din huvudsysselsättning har du utanför Försvarsmakten, till exempel kan du ha ett civilt arbete eller studera.