Villkor soldat och sjöman heltid

Som anställd på heltid är Försvarsmakten din huvudarbetsgivare under tiden du är anställd. Till skillnad från de flesta yrkesofficerare och civilt anställda gäller din anställning under en begränsad tid.

Foto: Carl M Sjöstrand

Heltid benämns som GSS/K i styrande dokument och står för: gruppbefäl soldat sjöman, kontinuerlig tjänstgöring.

Avtal med facket

För att vi ska kunna anställa personal tidsbegränsat för längre tid än två år (som är möjligt enligt lag) krävs ett särskilt avtal med facket.

Arbetsgivarverket har träffat ett avtal med fackförbunden Saco och OFR som innebär att Försvarsmakten kan anställa gruppbefäl, soldater och sjömän i max tolv år under en 18-årsperiod och som längst åtta år i en följd. Det gäller de som tjänstgör kontinuerligt (GSS/K). Vilket av avtalen som omfattar dig avgörs av ditt val av fackförbund. 

Lön

Som heltidsanställd soldat (GSS/K) har du en grundlön som är individuellt satt. Den är kopplad till vad du arbetar med, utifrån befattning, dina arbetsuppgifter, ditt ansvar samt hur och var du arbetar. Du får extra ersättning vid övningar, beredskap och insats.

Lägsta grundlönen soldater och sjömän är 19 000 kronor.

Semester

När du arbetar i Försvarsmakten har du fler semesterdagar än vad semesterlagen säger. Semesterns längd följer din ålder.

  • Till och med det år du fyller 29 har du 28 dagar.
  • Från och med det år du fyller 30 har du 31 dagar.
  • Från och med det året du fyller 40 har du 35 dagar.

Du har också rätt till betald ledighet vid särskilda tillfällen, som vid flytt eller om en anhörig drabbas av allvarlig sjukdom.

Träning tre timmar i veckan

Vi vill att alla våra medarbetare ska vara friska och må bra. En god fysik är ofta nödvändig för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Därför erbjuder vi dig möjligheten till att träna på arbetstid. Vi hoppas verkligen att du tar den möjligheten. Du får tre timmar i veckan.

Du har rätt till ersättning för träningsskor på 1200 kronor vartannat år.

Vid sjukdom

Om du blir sjuk får du ersättning för receptbelagda läkemedel. Du får också delvis ersättning för läkarvård och sjukgymnastik. Du kan få ersättning för viss tandvård. Om du blir långtidssjuk får du utöver ersättningen från Försäkringskassan ett sjukpenningtillägg.

Försäkring

Alla som är aktiva i Försvarsmakten omfattas av ett försäkringsskydd. I skyddet ingår arbetsskadeförsäkring, försäkringar enligt kollektivavtal och tjänstereseförsäkring som gäller vid tjänsteresa. Du omfattas dessutom av grupplivförsäkring när du tjänstgör.