Anställningskrav

För att få en befattning i Försvarsmaktens internationella insatser behöver du uppfylla några grundkrav. Dessa gäller både för civil tjänst och militär tjänst.

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Kraven är följande:

  • Svenskt medborgarskap.
  • Godkänd grundläggande soldatutbildning. Alltså antingen värnpliktsutbildning, GMU eller GSU Int. 
  • Du ska uppfylla de medicinska kraven efter obligatorisk läkarundersökning. 
  • Godkänd säkerhetsprövning inkluderande registerkoll (RK).

För vissa befattningar kan specifika krav förekomma. Du ska vara i god fysisk och psykisk kondition. Vissa befattningar har särskilda krav som framgår i annonsen.

Civil kompetens

Du kan söka befattningar som i första hand kräver civil kompetens. Om du har rätt civil kompetens och blir antagen utan att ha gått en grundläggande militär utbildning behöver du gå en grundläggande militär utbildning.

Intyg från grundläggande soldatutbildning

Du ska ha godkänt från din GMU eller från din GSU Int. Har du gjort värnplikt ska du ha lägst vitsord J55.