Hur ser möjligheterna ut till utlandstjänst?

Det finns flera olika möjligheter för dig som vill tjänstgöra utomlands. Vi söker både personer med civil bakgrund och med militär bakgrund. Här presenterar vi de olika vägarna.

Internationella insatsförband

Du tjänstgör utomlands i cirka ett halvår. Innan dess går du utbildning inför insatsen.

Pågående insatser

Du kan söka lediga befattningar i en pågående insats när som helst under året. Om du får tjänsten tillträder du din befattning mer eller mindre omgående.

Kommande insatser

Det förband som har fått huvudansvaret för insatsen sköter rekryteringen. Ibland annonserar vi ut tjänsten här på webbplatsen.

Militärobservatör

För att bli observatör ska du vara yrkes- eller reservofficer. Du tjänstgör internationellt under cirka ett år.

Utlandstjänst som civil

Även om du inte har militär bakgrund kan du tjänstgöra i våra internationella insatser. Det finns många befattningar där olika civila kompetenser efterfrågas, till exempel sjukvårdspersonal, tolkar, maskinförare, jurister och administrativ personal.

Om du blir uttagen till internationell tjänstgöring kallar vi dig till en prövning vid Rekryteringsmyndigheten. Prövningen motsvarar antagningsprövningen till GMU.

Om du klarar prövningen med godkänt resultat kommer du att få gå en grundläggande soldatutbildning (kallas GSU Int), där du får grundläggande militära kunskaper och färdigheter.

När du genomfört utbildningen med godkänt resultat är du redo att påbörja din insatsspecifika utbildning.

Frågor & svar om utlandstjänstgöring