Villkor utlandstjänst

När du ska göra utlandstjänst gäller andra villkor än hemma. Vilka villkor som gäller under en insats varierar beroende på vilken personalkategori du tillhör. Detsamma gäller för hur lång utbildningstiden inför insatsen är.

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Vilka är personalkategorierna?

De olika personalkategorierna är tillsvidareanställd, reservofficer, kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K), tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T) samt direktrekryterad personal.

Försäkringar

När du genomför en militär insats utomlands omfattas du av samma försäkringsskydd som när du är i Sverige. Dessutom har du ett ytterligare förstärkt skydd.