Personlig utveckling

Vi ser möjligheten till personlig utveckling som en viktig beståndsdel i vår verksamhet. För att du ska kunna utveckla såväl din fysiska som psykiska förmåga innehåller våra utbildningar och fortbildningar både bredd och djup.

Eget ansvar

Att jobba inom Försvarsmakten är långt mer än att lyda order. Det ligger i våra uppdrags natur att ge våra medarbetare tillfälle att växa med uppgiften. Vi förbereder oss också ständigt på hur vi ska agera i ett skarpt läge

Meritvärden

Hos oss finns karriärmöjligheter som räcker för en hel livstid och mer därtill. Många av våra kollegor utnyttjar vår stora interna arbetsmarknad. De som går vidare till andra arbetsgivare får med sig både erfarenheter och meriter som värderas högt på arbetsmarknaden.

Göra skillnad

Våra medarbetare utsätts för ständiga utmaningar där det krävs att alla sinnen spetsas. Många kan berätta om hur utmaningarna har fått dem att växa och påverkat dem på många fler plan än för just den uppgiften.

Kamratskap och gemenskap

Fråga vem som helst som har gått GMU, gjort lumpen eller jobbat inom Försvarsmakten om deras bestående intryck, alla kommer säkerligen nämna kamraterna, gemenskapen och gruppdynamiken.

Utmaningar

Våra medarbetare utsätts för ständiga utmaningar där det krävs att alla sinnen spetsas. Många kan berätta om hur utmaningarna har fått dem att växa och påverkat dem på många fler plan än för just den uppgiften.