2:a livgrenadjärbataljonen

2:a livgrenadjärbataljonen kallas även 31:a hemvärnsbataljonen och har ett område som omfattar Östergötlands län, majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Helikopterflottiljen. Förbandet är traditionsbärare för Livgrenadjärregementet.

Befattningar