Du analyserar blodprover i det tillfälligt uppställda labbet i ett av fältsjukhusets tält. Din närmsta chef kommer in och berättar att det efter en trafikolycka kommit in en akut skadad som tappat mycket blod. Läkaren behöver omedelbart veta vilken blodgrupp den skadade har och du som biomedicinsk analytiker springer till operationssalen, tar ett blodprov och skrider till verket.

Som biomedicinsk analytiker i Försvarsmakten är du del i ett förband som verkar i fred kris och krig, nationellt och internationellt. Du använder dina civila kompetenser, omsätter dem i en annan miljö, militär kontext. Något som inte är lika bekvämt som på ditt vanliga jobb.

Din huvudsakliga uppgift som biomedicinsk analytiker under insats är att analysera humana prover (exempelvis blod och urin). I ditt jobb kan du komma att arbeta vid en stationär plats, på ett sjukhus, på ett fältsjukhus eller i ett stand-alone laboratorium.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som biomedicinsk analytiker under fredstid är att ansvara för underhåll och uppdatering av metoder och laboratorieutrustning. Du deltar i nationella och internationella utbildningar och övningar inom laboratoriemedicin och sjukvård. Du arbetar också ständigt med att hålla din kunskap inom laboratoriemedicin aktuell.

Som biomedicinsk analytiker har du fått stridsutbildning för att kunna skydda och försvara den egna gruppen. Inför en nationell eller internationell insats övar du ofta tillsammans med ditt kompani. Du som biomedicinsk analytiker kommer beroende på situation även att få utföra sedvanliga soldatsysslor, bära tung utrustning och ska dessutom kunna ta hand om dem som är utmattade och skadade. Därför måste du vara uthållig. Arbetet kräver också ett stabilt psyke eftersom du kommer i kontakt med svårt skadade människor.

Som biomedicinsk analytiker jobbar du med att analysera humana prover i fältsjukhusets laboratorium. Du utför analysen, bedömer den och lämnar resultatet till ansvarig läkare.

Behörighetskrav

  • Legitimerad biomedicinsk analytiker
  • Flerårig yrkeserfarenhet från laboratorium vid länssjukhus eller motsvarande
  • Erfarenhet av mikrobiologiska och kliniskt-kemiska analyser