Du och de andra i ditt operationslag befinner er på inne på fältsjukhuset när ni får meddelande om att ett fordon varit med om en olycka – och en person har skadats. Den lätta traumagruppen med anestesiolog och anestesisköterska har personen i sin ambulans och är på väg in till er med patienten som behöver opereras.

Som läkare i Försvarsmakten är du del i ett förband som verkar i fred, kris och krig, nationellt och internationellt. Du använder dina medicinska kompetenser, omsätter dem i en annan miljö, militär kontext, och inte lika ”bekvämt” som på ditt vanliga jobb.

Din huvudsakliga uppgift som läkare i Försvarsmakten är att rädda liv, men du är också med på och håller i övningar och utbildningar. Beroende på vilken specialitet du har gör du olika saker. Som kirurg eller ortoped opererar du i ett operationslag, där även anestesiologer ingår. Anestesiologer kan också ingå i till exempel en lätt traumagrupp som är en mer rörlig enhet. Allmänläkare driver förbandsplatsen (en vårdcentral/miniakutmottagning), som röntgenläkare analyserar du röntgenbilder och som psykiatriker är du tillgänglig för att ta emot individer, men hjälper också till med den dagliga sjukvården.

I ditt jobb kan du komma att arbeta vid en stationär plats för daglig sjukvård (en så kallad förbandsplats), på ett sjukhus, eller ingå i en lätt traumagrupp som till exempel kan följa med ett kompani i strid.

Som läkare har du fått stridsutbildning för att kunna skydda och försvara den egna gruppen och dina patienter. Inför en nationell eller internationell insats övar du ofta tillsammans med ditt kompani. Du följer med dem och tränar på att ta hand om stridsskador, stabilisera och transportera sjuka och lätt skadade till förbandsplats. Du tar hand om allvarligt skadade inne på operation eller sköter daglig sjukvård på förbandsplatsen.

Utöver vanlig stridsutrustning bär du som läkare, beroende på befattning, också tung sjukvårdsutrustning och ska dessutom kunna ta hand om dem som är utmattade. Därför måste du vara mycket uthållig och klara stora fysiska påfrestningar. Arbetet kräver också ett stabilt psyke eftersom du kommer i kontakt med svårt skadade människor.

Som läkare behandlar du, inom din specialitet, skadade, sjuka och utmattade.

Behörighetskrav

  • Legitimerad läkare
  • Specialist (kirurgi, ortopedi, anestesiologi, allmänmedicin, psykiatri, röntgen, akutsjukvård) eller minst tre år in på Specialistutbildning enligt ovan