Som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Försvarsmakten är du i första hand chefens stöd inom ditt kompetensområde. Du är en del av ett förband som verkar i fred, kris och krig, nationellt eller internationellt.

Din uppgift är att vara experten som hjälper chefen att hålla soldaterna friska. I Försvarsmakten är det Generalläkaren som utövar tillsynen. Ute på förbanden stödjer miljö- och hälsoskyddsinspektören med bland annat förslag till lösningar.

Uppgifterna löses på kontor genom administrativt stabsarbete och undervisning, men även praktiskt i fält.

I ditt arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör får du stridsutbildning för att kunna skydda och försvara den egna gruppen och dina kollegor. Inför en nationell eller internationell insats övar du tillsammans med ditt kompani. Före utlandstjänst får du även en specialistutbildning på några veckor. Dina personliga egenskaper är att du behåller lugnet även i stressade och pressande situationer. Du är uthållig och empatisk, lugn och trygg i dig själv.

Som miljö- och hälsoskyddsinspektör jobbar du bland annat med livsmedel, vatten, hälsoskydd, smittskydd, avfall och miljö. Allt för att underlätta för våra soldater och sjömän ska hålla sig friska.

Behörighetskrav

  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör med relevant högskoleutbildning och minst två års erfarenhet