Du och din lätta traumagrupp färdas i en splitterskyddad ambulans och följer med i en konvoj om tio fordon på väg ut på övning. Plötsligt får fordonet längst fram vattenplaning, och kör av vägen med följd att en person skadas. Övriga soldater i konvojen spärrar av olycksområdet, medan du och anestesiologen snabbt springer fram och tar hand om den skadade. Ni utför första livräddande åtgärder och lyfter in patienten i er ambulans för att kunna transportera den vidare till fältsjukhuset, där kirurgitroppen kommer ta över. Under transporten ser ni till att patienten är stabiliserad och förberedd för operation.

Din huvudsakliga uppgift som sjuksköterska i Försvarsmakten är att rädda liv, ofta tillsammans med en läkare men också att vara med på och hålla i övningar och utbildningar. Beroende på vilken specialitet du har gör du olika saker.

Är du anestesisköterska eller operationssjuksköterska jobbar du i ett OP-lag, och som intensivvårdssjuksköterska tar du hand om patienter som behöver vård efter exempelvis en operation. Som anestesisjuksköterska kan du också ingå i en lätt traumagrupp som är en mer rörlig enhet.

Ambulanssjuksköterskor jobbar i en sjukvårdsgrupp (ambulans) och som distriktssköterska jobbar du tillsammans med en allmänläkare på förbandsplatsen (en vårdcentral). Röntgensköterskor tar hand om och sköter röntgenutrustning samt jobbar med bilddiagnostik. Det finns även några få befattningar för grundutbildade sjuksköterskor.

I ditt jobb kan du komma att arbeta vid en stationär plats för daglig sjukvård (en så kallad förbandsplats), på ett fältsjukhus, eller ingå i en lätt traumagrupp eller sjukvårdsgrupp som till exempel följer med ett patrullerande kompani.

Som sjuksköterska har du fått stridsutbildning för att kunna skydda och försvara den egna gruppen och dina patienter. Inför en insats övar du ofta tillsammans med ditt kompani: Du följer med dem och tränar på att ta hand om stridsskador, stabilisera och transportera sjuka och lätt skadade till förbandsplats. Du tar hand om allvarligt skadade inne på operation eller sköter daglig sjukvård på förbandsplatsen.

Utöver vanlig stridsutrustning bär du som sjuksköterska ute på fältet också tung sjukvårdsutrustning, och ska dessutom kunna ta hand om dem som är utmattade. Därför måste du vara mycket uthållig och klara stora fysiska påfrestningar. Arbetet kräver också ett stabilt psyke eftersom du kommer i kontakt med svårt skadade människor.

Som sjuksköterska behandlar du, inom din specialitet, skadade, sjuka och utmattade.

Behörighetskrav

  • Legitimerad sjuksköterska
  • Specialistutbildning (anestesi, ambulans, operation, distrikt, IVA) eller utbildning till röntgensjuksköterska
  • Minst två års arbetslivserfarenhet inom specialiteten, kunskaperna ska vara aktuella
  • Det finns även ett fåtal befattningar för grundutbildade sjuksköterskor