En spaningspatrull ska under ett par dagar till fots röra sig genom ett område som ligger nära floden Niger. Det är mycket varmt och patrullen kan behöva röra sig såväl genom vattendrag som tät vegetation. Patrullchefen vill nu ha din hjälp att planera uppdraget så att risken för skador och sjukdomar minimeras.

Som veterinär i Försvarsmakten är du i första hand chefens stöd inom ditt kompetensområde. Du är en del av ett förband som verkar i fred, kris och krig, nationellt eller internationellt. Din uppgift är att vara experten som hjälper chefen att hålla soldaterna friska. Uppgifterna löses genom en kombination av stabsarbete och praktiskt arbete i fält.

Som veterinär i Försvarsmakten fungerar du oftast som expert och rådgivare inom kompetensområdet preventiv medicin. Dina uppgifter innebär att du i första hand arbetar med förebyggande åtgärder mot de medicinska hot som finns i insatsområdet. Det betyder exempelvis smittskyddsfrågor som infektionsförebyggande åtgärder och saneringsåtgärder.

Andra viktiga arbetsområden är vattenhygien, livsmedelshygien och hälsoskydd. Exempel på hälsoskyddsfrågor är frågor som rör personlig hygien, allmänhygien, värmebelastning, vektorprofylax, giftiga djur och skadedjursbekämpning. Finns tjänstehundar på den plats du ska tjänstgöra kan även hundhälsovård och hundsjukvård ingå i arbetsuppgifterna. Du är också med på och håller i övningar och utbildningar. I Försvarsmakten utövar Generalläkaren tillsynen.

Du får stridsutbildning för att kunna skydda och försvara den egna gruppen och dina kollegor. Inför en nationell eller internationell insats övar du ofta tillsammans med ditt kompani. Före utlandstjänst får du även en specialistutbildning på några veckor. Dina personliga egenskaper är att du har förmåga att arbeta i och för din grupp men också självständigt. Du måste vara uthållig och klara fysiska och psykiska påfrestningar och gärna ha en problemlösande, analytisk förmåga.

Som veterinär jobbar du med förebyggande åtgärder mot medicinska hot. Det innebär exempelvis smittskyddsfrågor som infektionsförebyggande åtgärder.

Behörighetskrav

  • Legitimerad veterinär med några års erfarenhet inom yrket