Göteborgs södra bataljon

Göteborgs södra bataljon, även kallad 41. hemvärnsbataljonen, omfattar centrala Göteborg samt Mölndal och består av två insatskompanier, ett bevakningskompani och ett underrättelsekompani. I bataljonsstaben ingår ett flertal reservofficerare. Bataljonen tillhör Försvarsmedicincentrum.

Befattningar