Hallandsbataljonen

Hallandsbataljonen, även kallad 45:e hemvärnsbataljon, har ett område som omfattar Hallands län. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Luftvärnsregementet, Lv 6. Förbandet är traditionsbärare för Hallands regemente.

Befattningar