kalmarbataljonen

Kalmarbataljonen kallas även 34:e hemvärnsbataljon och är hemmahörande i Kalmar län med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Marinbasen. Bataljonen är traditionsbärare för Kalmar regemente.

Befattningar