norra smålandsbataljonen

Norra Smålandsbataljonens, 33:e hemvärnsbataljons område omfattar Jönköpings län, majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Göta ingenjörregemente, Ing 2.

Befattningar